Skip to main content

Teoria dels afectes: cinema, cultura popular i poesia

Seminari
Dijous 20 i divendres 21 de maig de 2021 de 16h a 19h15
Online. Cal inscripció prèvia / Registration necessary
PROGRAMA (867.49 KB)

El propòsit del seminari "Teoria dels afectes: cinema, cultura popular i poesia", coordinat per Katarzyna Paszkiewicz (ADHUC-Universitat de les Illes Balears), Margalida Pons (LiCETC-Universitat de les Illes Balears) i Helena González Fernández (ADHUC-Universitat de Barcelona) és explorar, de manera interdisciplinària, els referents teòrics, les aplicacions i els punts de confluència i de divergència entre tres projectes de recerca, vinculats a la Universitat de les Illes Balears i a Universitat de Barcelona, que tenen el comú l’enfocament afectiu. Les sessions plenàries seran a càrrec de Rosa María Medina Doménech (Universidad de Granada) i Cecilia Macón (Universidad de Buenos Aires). Intervenen a les sessions científiques, entre d'altres: Isabel Clúa (ADHUC-Universidad de Sevilla); Andrea Ruthven (ADHUC -Universitat de les Illes Balears); Caterina Calafat i Marta Puxan (LiCETC-Universitat de les Illes Balears); Libe García Zarranz (Norwegian University of Science and Technology); Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Uniwersytet de Warszawski). 

Aquesta activitat és un resultat dels projectes de recerca  “Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene”, “Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del segle XXI” i “La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius”, explora la capacitat transformadora dels afectes en la construcció, interpretació i difusió del sentit poètic. A banda de donar a conèixer aquestes indagacions al públic en general i a la comunitat investigadora en particular, el seminari pretén inspirar nous investigadors que s’inicien en la recerca. 

Activitat de formació complementària reconeguda als programes de doctorat en Filosofia i Filologia de la Universitat de les Illes Balears i en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Universitat de Barcelona. 

El seminari serà online. La matrícula és gratuïta amb inscripció prèvia. Per obtenir l’enllaç d’accés escriviu un correu electrònic a l.torres@uib.cat. Si us interessa obtenir un certificat d’assistència, indicau-hi, a més, nom, cognoms i número de DNI. 

Coordinació
Katarzyna Paszkiewicz,
Margalida Pons ,
Helena González Fernández
Participant(s)
Caterina Calafat,
Isabel Clúa,
Libe García Zarranz,
Cecilia Macón,
Katarzyna Moszczyńska-Dürst,
Marta Puxan-Oliva,
Andrea Ruthven
Organització
Servei d'Activitats Culturals, Universitat de les Illes Balears;
Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene (PID2019-110068GA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033);
La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius (PID2019-105083GB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033);
Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del segle XXI (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE)
Amb la col·laboració de
Grup de recerca LiCETC;
Grup de recerca LITANGLO;
Grup de recerca BRICCS;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5585