Skip to main content

Uscronies i cultura popular

Seminaris Trànsfugues i pàries
20 i 26 octubre 2021
Sala del Professorat i Aula 0.3
Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2 - 08007 Barcelona
PROGRAMA (1.13 MB)

Amb el títol "Uscronies i cultura popular" s'organitzen dos seminaris Trànsfugues i pàries, per abordar la representació literària i fílmica de l'exclusió i gènere a la cultura popular del segle XX. En la primera sessió, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Uniwersytet Warzawski) estudia les figures de pàries i trànsfugues a la ciencia ficció gallega escrita per dones i Andrea Ruthven (ADHUC-Universitat de les Illes Balears) analitza els afrofuturismes afectius en la ficció especulativa. En la segona sessió Isabel Clúa Ginés (ADHUC-Universidad de Sevilla) s'endinsa en les figures d'exclusió a la fantasia. Totes tres intervencions entraran en diàleg amb Helena González (ADHUC-Universitat de Barcelona) i Pau Freixa (Universitat de Barcelona).

Aquesta activitat és un resultat dels projectes finançats "Tránsfugas y parias" (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE) i "Cine y medioambiente" (PID2019-110068GA-I00 AEI / 10.13039/501100011033). Assistència per invitació.

Coordinació
Helena González Fernández,
Pau Freixa
Participant(s)
Katarzyna Moszczyńska-Dürst,
Andrea Ruthven,
Isabel Clúa Ginés
Organització
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Proyecto Tránsfugas y parias (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE);
Proyecto Cine y medio ambiente (PID2019-110068GA-I00 AEI / 10.13039/501100011033);
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones (2021 SGR 01097)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5638