Skip to main content

Tercer Congrés Internacional "Género y sexualidad en las culturas hispánicas": Memorias, espacios y disidencias

Congrés

CFP 15 febrer 2021 // CONGRÉS 12-16/04/21

Facultat de lletres - Universitat de Lleida
CFP (565.76 KB)
PROGRAMA (1.01 MB)

Programa definitiu i assistència

Es publica el programa definitiu del III Congreso Internacional Género y sexualidad en las culturas hispánicas: Memorias, espacios y disidencias, que se celebra a la Universitat de Lleida del 12 al 16 d'abril de 2021. Els participants procedeixen de diverses institucions acadèmiques i diferents països (Argentina, Perú, Mèxico, Estats Units d'Amèrica, Canadà, Polònia, Alemanya, Gran Bretanya, França o Austràlia, a més d'universitats espanyoles). Les conferències plenàries aniràn a càrrec de Nerea Aresti, Javier Maristany i Enrique Álvarez. El congrés compta amb gairebé una treintena de comunicaciones, dos seminarios i presentacions de llibres. 

Totes les sessions són virtuals via BB Collaborate. Al programa es detallen les url de cada sessió.

 

Crida a contribucions

El projecte d'investigació “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica” (PID2019-106083GB-I00) té com a objectiu fonamental dur a terme una investigació en obres de caràcter explícitament o implícita "autobiogràfic" al voltant de la construcció de la masculinitat que han estat creades per persones que manifesten la seva dissidència sexual o de gènere (i, més concretament, per "homes gais" i "dones trans"). El seu corpus de treball se centra especialment, malgrat que no de manera exclusiva, en peces literàries, artístiques i audiovisuals creades a Espanya i Hispanoamèrica, durant el segle XX i fins a l'actualitat. 

Amb aquesta intenció, s'analitza un ampli conjunt de creadors i testimonis de manera que es pugui aprofundir en l'evolució individual i col·lectiva, geogràfica i generacional de la "masculinitat no normativa". A partir d'una ampla tipologia d'"egodocuments", que inclou entrevistes, cròniques, epistolaris, obres pictòriques i cinematogràfiques o ficcions autobiogràfiques, entre d'altres. Aquest projecte, interdisciplinari i comparatiu, vincla les esferes de l'evolució història i la producció cultural amb l'objectiu d'analitzar si les auto-representacions d'aquestes minories poder valorar-se plenament com a projeccions dels profunds canvis al voltant de la masculinitat en l'època contemporània.

L'"espaialitat" és un dels eixos temàtics d'aquest projecte I+D+i, donat que, per posar un exemple, els espais de sociabilitat han resultat imprescindibles per a l'autoreconeiximent de tantes persones sexodiverses; aquests espais es forgen també en la interacció entre un entorn físic immediat i una activitat humana que pot modificar momentàniament els seus estatus habituals. Així, no només s'aprofundirà en marcs temporals, sinó també, per exemple, en espais reals i simbòlics, en geografies del desig negat o vindicat, en utopies, en "heterotopies" (Foucault) o en "espais socials" (Lefebvre). 

 


Característiques de les propostes / resums (adjuntar 1 pàgina en format Word):
- Títol de la comunicació / Nom del ponent / Universitat de procedència / ORCID
- Extensió: 250-300 paraules
- Inclusió de 3-5 referències bibliogràfiques (fonts primàries i/o secundàries)
- No es valoraran aquelles propostes que no incloguin tota aquesta informació.

- Aquest congrés no acollirà més de 25 ponències d'uns 30 minuts


Data d'enviament: abans del 15 de febrer de 2021 a: <rafaelmanuel.merida@udl.cat>
Data d'acceptació: abans de l'1 de març de 2021.
Matrícula gratuïta.

 

Imatge © Raúl García Sangrador, Ensayo anatómico, óleo sobre tela, 100 x 150 cm, 2009.

Coordinació
Rafael M. Mérida Jiménez (Presidencia),
Juan Martínez Gil,
Jorge Luis Peralta
Participant(s)
Nerea Aresti,
Javier Maristany,
Enrique Álvarez
Organització
Universitat de Lleida;
ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
“Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica” (PID2019-106083GB-I00)