Skip to main content

Clara Serra Sánchez

Universitat de Barcelona
Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Investigadora predoctoral PREDOCS-UB

Clara Serra Sánchez és investigadora predoctoral d'ADHUCCentre d'investigació de Teoria, Gènere, Sexualitat, i forma part del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona fins a finals del 2023. Llicenciada en Filosofia (UCM), Máster en Estudios Avanzados en Filosofía (UCM) i Máster en Estudios Interdisciplinares de Género (UAM). La seva investigació se centra en la construcció i representació de les identitats i en els estudis sobre la masculinitat. Ha publicat Leonas y zorras. Estrategias políticas feministas (2018, Catarata) i Manual Ultravioleta (2019, Ediciones B). Ha participat en altres obres col·lectives i és autora de diversos articles d'opinió publicats en diferents mitjans.

Text informat per la investigadora
11/03/2021

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigador predoctoral / predoctoral researcher (15/11/2020 - 14/11/2023)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigador predoctoral / predoctoral researcher (15/11/2020 - 14/11/2023)

 

15/11/2020 - Programa de contractatació d'investigadors PREDOCS-UB, Universitat de Barcelona

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5566