Skip to main content

Juan Pedro Navarro Martínez

Universitat de Barcelona
Història Moderna, Dept. Història i Arqueologia
juanpedro.navarro@ub.edu

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva

Juan Pedro NAVARRO MARTÍNEZ (Mazarrón, Múrcia, 1994) és doctor en Història Social per la Universidad de Murcia (Premi extraordinari 2023) i investigador postdoctoral Juan de la Cierva d'ADHUC-Teoria, Gènere, Sexualitat a la Universitat de Barcelona. Anteriorment va ser resident de recerca en la Real Academia de Espanya a Roma (Agencia Estatal de Cooperación Internacional y Desarrollo), i professor en la Universidad de Murcia, a la qual continua vinculat a través del projecte de recerca "Generaciones inciertas". El seu treball científic ha estat publicat en revistes i editorials científiques nacionals i internacionals. El seu llibre més recent, Destruyendo Sodoma: la represión social y judicial del pecado nefando en Castilla a finales del Antiguo Régimen (Tirant lo Blanch, 2024), constitueix el primer monogràfic sobre els delictes sexuals entre homes en centrat en tribunals civils. Les seves línies de treball actuals són la repressió del crim de sodomia en la Monarquia Espanyola i els territoris italians en l'Edat Modern, la construcció de la masculinitat a la Mediterrània i les formes de violència sexual.

Text informat per l'investigador

ADHUC—Universitat de Barcelona / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigador / researcher (01/01/2024 -)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5951