Skip to main content

Mariana Oggioni

Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Investigadora predoctoral visitant

03/05/2021 - 02/07/2021

 

 

Mariana Oggioni és professora i llicenciada en Lletres, graduada en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina). L'any 2018, va obtenir una Laurea Magistrale en “Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali” en el marc d'un conveni de doble titulació entre la universitat argentina i la Università Ca’Foscari de Venezia (Itàlia). Actualment, està cursant el segon any de doctorat a la universitat italiana sota el currículum “Lingue, culture e società moderne e Scienze del linguaggio”. El seu tema d'investigació és la literatura policial contemporània escrita per dones a Argentina i a Espanya.

Text informat per la investigadora
18/03/2021

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora predoctoral visitant / visiting fellow (03/05/2021 - 02/07/2021)

 

03/05/2021 - 02/07/2021 Estancia de investigación / Research Stay

De / From Università Ca’Foscari de Venezia, Itàlia / Italy, a / to Universitat de Barcelona