Skip to main content

Marta Font i Espriu

Universitat de Barcelona

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (16/06/2016 - 31/12/2016)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/2009 - 30/09/2012); investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (15/03/2013 - 31/12/2016)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: estudiant de postgrau / postgraduate student (10/2005 - 06/2006); investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/2009 - 30/09/2012);  investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (15/03/2013 - 15/06/2016);

 

01/03/2012 - 30/09/2012 Beca de col·laboració en projectes de recerca per a estudiants de tercer cicle, Universitat de Barcelona 

01/2009 - 01/2012 FI - Beca per a la formació de personal investigador, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

01/10/2006 - 31/12/2006 Beca de col·laboració en projectes de recerca, Universitat de Barcelona

10/2005 - 06/2006 Beca de col·laboració en departaments, Ministerio de Educación y Ciencia

A / To Universitat de Barcelona