Skip to main content

Natàlia Rodríguez Inda

Universitat de Barcelona
Dept. de Filosofia
n.rodriguez@ub.edu

Investigadora predoctoral FI

Natàlia RODRÍGUEZ INDA és investigadora predoctoral del Seminari Filosofia i Gènere i d’ADHUC—Centre de Recerca, Teoria, Gènere, Sexualitat. Graduada en Filosofia (UB, 2017) i amb un màster en Pensament Contemporani i Tradició Clàssica (UB, 2019), estudia les obres dels pensadors que han tingut en compte la irracionalitat com a mitjà de coneixement, sobretot l’obra de Miguel de Unamuno i de María Zambrano. D’aquesta última sorgeix un nou tipus de racionalitat que ampara tot allò no-racional. La seva recerca doctoral, sota la direcció de la Dra. Carmen Revilla (UB), aprofundeix en la influència de Miguel de Unamuno en el pensament de María Zambrano en tres grans temes: la poesia, la mística i el somni.

Text informat per la investigadora
09/07/2020

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/05/2020 -)

 

01/05/2020 - FI-DGR 2020, Ajut per a la contractació de personal investigador novell, AGAUR, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5503