Skip to main content

Pía Rodríguez Garrido

Universitat de Barcelona
Dept. d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

Beca CONICYT

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/02/2019 - 2020)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/02/2019 - 2020)

 

01/02/2019 - Beca de Doctorado en el Extranjero CONICYT, Chile

A / To Universitat de Barcelona