Skip to main content

Stephanie Rincón

Universitat de les Illes Balears
Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Investigadora predoctoral FPU CAIB 2023 

Stephanie RINCÓN és llicenciada en Estudis Anglesos i té un Màster en Llengües i Literatures Modernes (Universitat de les Illes Balears). Actualment està realitzant la seva tesi doctoral sobre el parentiu posthumà i la consciència mediambiental en sèries d’animació infantils com a beneficiària de la beca FPU CAIB 2023 en el marc del projecte de recerca “Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene” (PID2019-110068 -I00, IP: Katarzyna Paszkiewicz), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. La seva investigació se centra en la cultura audiovisual dels països de parla anglesa, el posthumanisme crític, la teoria dels afectes, la teoria queer i l’ecocrítica.

Text informat per la investigadora
19/09/2023

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/09/2023 -)

 

01/09/2023 -  FPU CAIB, Govern de les Illes Balears

A / To Universitat de les Illes Balears

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5896