Skip to main content

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2016 (GINDOC-UB/155)

Data de inici
01/01/2016
Data de finalització
31/12/2018
Referència
GINDOC-UB/155
Institució
Universitat de Barcelona
Programa
Programa de millora i innovació docent (PMID)
Grups d'innovació docent
IP
Helena González Fernández
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Universitat de Barcelona)
-
Fina Birulés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(ADHUC-Universitat de Sevilla)
-
Maria Adela Fargas Peñarrocha
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
À. Lorena Fuster
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Josefina Goberna Tricas
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
María Xesús Lama López
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Elena Losada Soler
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Maria Dolors Molas Font
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Katarzyna Paszkiewicz
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
-
Georgina G. Rabassó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Rosa Rius
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Mònica Rius Piniés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Andrea Ruthven
(ADHUC-Universidad de Cantabria)
-
Marta Segarra
(LEGS-CNRS / ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Meritxell Joan (ADHUC-Universitat de Barcelona)
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Dolores Resano
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Helga Jorba
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Marina Bernardo Flórez
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Resum

Lletra de dona (LLETRAD), grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l'avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d'Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l'actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013. El grup d'innovació docent GID-13/155 LLETRAD es va crear l'any 2015, a partir del grup d'innovació Lletra de Dona; la seva IP va ser Elena Losada (2015). Ha estat reconegut com a grup d'innovació docent consolidat per al període 2016-2018; la seva IP és Helena González Fernández.

Objectius

  1. Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.
  2. Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.
  3. Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.
  4. Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.
  5. Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes

  • Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.
  • Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).
  • Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.
  • Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3724