Skip to main content

Grup d'innovació docent Lletra de dona / LLETRAD (GIDUB-13/155)

Data de inici
01/01/2015
Data de finalització
31/12/2015
Referència
GIDUB-13/155
Institució
Universitat de Barcelona
Programa
Programa de millora i innovació docent (PMID)
Grups d'innovació docent
IP
Elena Losada Soler
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Universitat de Barcelona)
-
Fina Birulés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(ADHUC-Universitat de València)
-
À. Lorena Fuster
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Helena González Fernández
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
María Xesús Lama López
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Maria Dolors Molas
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Katarzyna Paszkiewicz
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Rosa Rius Gatell
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Mònica Rius Piniés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(LEGS-CNRS / ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Meritxell Joan
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Helga Jorba
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Dolores Resano
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Resum

Lletra de dona (LLETRAD), grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l'avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d'Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l'actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013. El GID-13/155 LLETRAD es va crear 2015, a partir de grup d'innovació Lletra de Dona.

Objectius

  1. Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.
  2. Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.
  3. Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.
  4. Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.
  5. Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes

  • Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.
  • Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).
  • Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.
  • Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4974