Skip to main content

Aspectes cosmològics a l’obra d'Hildegarda de Bingen

Laboratori de tesi

Dimecres 14 de desembre de 2011 a les 17h

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia Facultat de Filosofia – Universitat de Barcelona c/ Montalegre 6, 4t pis – 08001 Barcelona
Info (134.2 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi de Georgina Rabassó, titulada "Aspectes cosmològics a l’obra d'Hildegarda de Bingen", en la qual es tracta l’evolució dels plantejaments cosmològics hildegardians des d’una perspectiva històrico—filosòfica. Laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per Àngela Lorena Fuster Peiró i Georgina Rabassó, és una experiència d’innovació docent que consisteix a compartir els itineraris de recerca durant el període d’elaboració de la tesi doctoral. Assistència per invitació.

Coordinació
Rosa Rius Gatell (dir.),
Àngela Lorena Fuster Peiró ,
Georgina Rabassó
Participant(s)
Georgina Rabassó
Organització
Seminari Filosofia i Gènere ;
GRC Creació i Pensament de les Dones