Skip to main content

Cuerpos minados. Masculinidades en Argentina

Llibre
Index (94.51 KB)

José Javier Maristany (Universidad Nacional de la Pampa) i Jorge Luis Peralta (Universidad Nacional de la Plata - CONICET i investigador del GRC Creació i pensament de les dones) han editat el volum Cuerpos minados. Masculinidades en Argentina, publicat per EDULP (Editorial de la Universitat Nacional de la Plata). El llibre ofereix una mirada interdisciplinària sobre la/les masculinitat/s a Argentina, mitjançant un abordatge plural que té en compte les seves diferents dimensions o encarnacions, tant aquelles que es desvien com les que es deriven del model acceptat i reforcen la matriu hegemònica, ja sigui a través de les seves representacions o figuracions (literàries, audiovisuals, artístiques), des de la historiografia o la psicoanàlisi, com de les pràctiques i activismes. Es tracta d'una publicació vinculada al projecte FEM2015-69863-P (“Diversitat de gènere, masculinitat i cultura a Espanya, Argentina i Mèxic”), l'IP del qual és Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida - ADHUC).

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4753