Skip to main content

Gènere(s) i llenguatge(s) en l'arabitat contemporània

adhuc
Projecte finançat

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha resolt finançar el projecte de recerca GLAC, “Género(s) y lenguaje(s) en la arabidad contemporánea” (PGC2018-100959-B-I00 MCIU/AEI/FEDER, UE), dirigit per Mònica Rius-Piniés (ADHUC). El present projecte analitza els processos d'hibridació de les creacions artístiques en l' "arabitat" contemporània. Per tal cosa, s'utilitzen dos eixos principals: el primer és el concepte de gènere en relació als estudis de feminisme, sexualitat i masculinitats, però també en relació a les categories artístiques; el segon eix està vinculat a l'anàlisi dels llenguatges, tant en el sentit de llengües com als modes i signes d'expressió. Es pretén, doncs, abordar la hibridació cultural no solament estudiant-ne el contingut, sinó les formes en les que es manifesta.