Skip to main content

Lectora fa una crida l'articles per al número 27

Convocatòria

15/12/2020

Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Dones centreamericanes: escriptures disperses a la globalitat (1900-2000)", que es publicarà al número 27, corresponent a l’any 2021. Aquest dossier accepta articles que proposin anàlisis sobre textos gestats i disseminats en diversos espais geogràfics per raons de migració, exilis, diàspores o estades professionals de dones centreamericanes en diferents moments històrics del segle XX. Les editores d’aquest dossier són Tania Pleitez (Universitat Autònoma de Barcelona) i Mónica Albizúrez (Universität Hamburg). La data límit per a la recepció d’articles, tant per al dossier com per a la miscel·lània i les ressenyes, serà el 15 de desembre de 2020. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.