Skip to main content

Expressions maghrébines: Constructeur de passages. Voix et discours en mouvement dans l'œuvre de Fouad Laroui

Revista

Acaba d'aparèixer el número 18.2 d'Expressions maghrébines, revista internacional dedicada a les cultures magribines, indexada a l'Arts and Humanities Citation Index. Aquest número presenta un dossier coordinat per Alfonso de Toro (Universitat de Leipzig) titulat "Constructeur de passages. Voix et discours en mouvement dans l'œuvre de Fouad Laroui". Els assajos inclosos al volum proposen diferents perspectives per abordar l'obra de l'autor marroquí, les seves estratègies literàries i la seva lectura crítica, fent especial atenció a la manera com s'hi negocia l'espectre de la diversitat cultural que es desplega entre les categories d'Orient i Occident, a les nocions d'història, comunitat, individualitat i diferència.