Skip to main content

Es presenta la col·lecció "LGBTI & Company" a Lleida

Conferència

Dilluns 21 juny 2021 a les 19h

Llibreria La Irreductible Jaume II, 7 - 25001 Lleida
http://lairreductible.com
Cartel (434.07 KB)

Es presenta a la Llibreria La Irreductible de Lleida "LGBTI & Company", una col·lecció universitària d'estudis de gènere i sobre les sexualitats, dirigida per Rafael M. Mérida Jiménez (ADHUC-Universitat de Lleida). De caràcter interdisciplinari, oferirà títols al voltant dels discursos i representacions culturals de la diversitat. El seu objectiu és reforçar aquesta línia de recerca i lluitar per l'erradicació de les fòbies per orientació i identitat sexuals. Hi intervindran Estrella Díaz Fernández (ADHUC) i Rafael M. Mérida, autors dels primers volums de la col·lecció.