Skip to main content

Lectora als índex FECyT i JCR

Info

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) ha renovat el segell de qualitat de Lectora: revista de dones i textualitat a la VII Convocatòria d'Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles, on es reconeixen les publicacions que compleixen requisits de professionalització internacionalment reconeguts. A més, enguany també s'ha confirmat la inclusió de Lectora al Quartil 3 (Q3) del Journal Citation Reports (JCR, Web of Science) dins la disciplina de "Literature", en la qual la publicació, acreditada com a revista reconeguda UB, guarda la posició 127 d'un total de 193 revistes incloses. Lectora, actualment co-dirigida per Cristina Alsina Rísquez (ADHUC–Universitat de Barcelona) i Dolores Resano (University College Dublin / Dartmouth College), rep aquests reconeixements just abans de la publicació del seu dossier número 27, amb títol "Dones centreamericanes: escriptures disperses a la globalitat (1900-2000)", coordinat per Tania Pleitez (Universitat Autònoma de Barcelona) i Mónica Albizúrez (Universität Hamburg), el qual es proposa investigar les escriptures de dones centreamericanes al llarg del segle XX.