Skip to main content

Lectora: dossier sobre escriptores centreamericanes del s. XX

Revista

S’ha publicat el número 27 de Lectora: revista de dones i textualitat. El dossier inclòs en aquest volum, editat per Tania Pleitez (Universidad de El Salvador/Bergische Universität Wuppertal) i Mónica Albizúrez (Universität Hamburg), es proposa investigar les escriptures de dones centreamericanes a partir d’experiències personals i professionals que freqüentment van suposar moviments a través de diferents espais i interaccions en diferents camps culturals. Sota el títol “Dones centreamericanes: autories i escriptures disperses a la globalitat (1890-1980)”, el dossier pretén aprofundir en les trajectòries de mobilitat professional que han caracteritzat a les escriptores centreamericanes durant el segle XX, així com reflexionar sobre les implicacions d’aquesta mobilitat en sectors com el món editorial, el periodisme, la gestió cultural, les arts visuals i l’activisme polític. El dossier inclou articles de Carla Rodríguez-Corrales, Ruth Cubillo i Marianela Muñoz-Muñoz (totes tres de la Universidad de Costa Rica); Silvia Gianni (Università Cattolica del Sacro Cuore); Sergio Coto-Rivel (Université de Nantes); i Patricia Arroyo Calderón (UCLA). La secció de miscel·lània aplega treballs sobre literatura femenina, la reescriptura feminista de contes infantils o la percepció de les outsiders en l’obra de Virginia Woolf, entre d’altres. La revista inclou les seccions habituals de ressenyes i creació, on hi apareixen les traduccions al català de la poeta caribenya Dorothea Smartt realitzades per Maria Grau (Universitat de les Illes Balears), Gemma García Parellada i Mar Juárez León.