Skip to main content

Musas 7.2: Procreació i cura. Avenços i reptes de futur

Revista

Amb la irrupció de la pandèmia per Covid-19, el sistema sanitari es va haver d'adaptar, de manera urgent, a l'atenció d'embarassos i parts en el si d'un medi sanitari col·lapsat per l'atenció als malalts de Covid. Després d'uns mesos ens trobem ara davant d'una situació de «nova normalitat» o «postpandèmia» en què alguns dels canvis que van incidir en el nostre dia a dia han continuat vigents. En aquest nou context, la cura de la vida cobra un nou sentit i una necessitat de replantejament. En aquest número de Musas, coordinat per Josefina Goberna-Tricas, abordem aquests canvis tant en l'àmbit de les dones amb alts càrrecs laborals com en aquelles dedicades a la cura de persones grans i persones vulnerables, així com en les ocupacions de l'àmbit sanitari, adoptant un enfocament interseccional. Finalitzem amb un parell de propostes formatives que, sens dubte, constitueixen una aportació substancial al desenvolupament i la incorporació, en les pràctiques professionals de l'àmbit de la salut, de nous paradigmes i models. Col·laboren, entre d'altres: Lorena Castellanos (FLACSO), Lilivale Shumba (Midlands State University), Ainoa Biurrun-Garrido (Sant Joan de Déu-Fundació Privada, IMIM), Emilio Ferrer-Romero (UNED, UOC i UAB), Jimena Lucero Guevara - Delgado (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), Carolina Farias Rodríguez (Universidad de la República, Montevideo), Emilia Leal Jofré (Universidad de Valparaíso), Isabeau Méndez Hax (Universidad  San  Sebastián, Sede Santiago).