Skip to main content

Lectora fa una crida d'articles per al número 30

CFP / Revista

15 desembre 2023

Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida d’articles per al dossier “Humanitats mèdiques i perspectives de gènere: una unió necessària” que es publicarà al número 30, corresponent a l’any 2024. Aquest dossier convida articles que tractin la intersecció entre les humanitats i les ciències biomèdiques en les representacions culturals i textuals, especialment amb perspectiva de gènere i les seves interseccions. Així, es contemplaran articles a propòsit de les diferències de gènere en la construcció de patologies i addiccions, la patologització de les emocions i la seva connexió amb la categoria “Dona”, les autopatografies i el component de gènere, els processos de dol i estereotips de gènere associats o les relacions metge-pacient baix el prisma de gènere, entre d’altres. Amb tot, l’objectiu principal d’aquest dossier és visibilitzar les diferents formes en les que les asimetries de gènere, i alhora els aspectes interseccionals tals com la racialització, la sexualitat, o els factors socioeconòmics, han influït en la suposada objectivitat del coneixement mèdic a través de la història, contaminant significativament la nostra percepció contemporània i la nostra experiència social de la malaltia. Amb aquesta idea, aquest dossier exemplificarà la necessitat d’una presència sistemàtica de la perspectiva de gènere en la investigació bio-mèdica i en les representacions culturals i percepcions socials de patologies físiques i/o mentals. L'encarregada de coordinar aquest dossier serà Luz Mar González-Arias (Universidad de Oviedo). La data límit per a la recepció d’articles, tant per al dossier com per a la miscel·lània, és el 15 de desembre de 2023.  Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.