Skip to main content

Patrocinadors

Patrocinadors / sponsors

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
Secretaria d'Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya
Plan Nacional I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Instituto de la Mujer, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Fondo Social Europeo

RecerCaixa
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Fundació Privada Cellex

Instituto Cultural Rumano

Institut Français

 

Col·laboradors

Consello da Cultura Gallega

Euro-Mediterranean Women's Foundation

Institut d'Humanitats de Barcelona

Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona

Grup d'Estudis Australians (U. de Barcelona)

GRC Cos i Textualitat (U. Autònoma de Barcelona)

Grup Arendtià de Pensament i Política

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (U. Warszawski)

Instituto da Linga Galega

Laboratoire d’études de genre et sexualité, Centre national de la recherche scientifique, U. Paris 8, U. Nanterre (LEGS)

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

U. Santiago de Compostela

Centre de Cultura Contemporània, CCCB

Estudis Gallecs i Portuguesos (U. de Barcelona)

Fundació Antoni Tàpies

Fundació Maria Mercè Marçal