Skip to main content

EXPO-MOOC. Aprenentatge TIC del fons de Reserva de la UB en perspectiva de gènere

Data de inici
01/01/2020
Data de finalització
31/12/2022
Referència
2020PID-UB/025
Institució
Universitat de Barcelona
Programa
Avaluació de la Innovació Docent (RIMDA)
Projectes d'innovació docent
IP
Mariela Fargas
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Mireia Comas Via
(Universitat de Barcelona)
Personal tècnic de recerca
Gemma Caballer Albareda
(CRAI Biblioteca de Reserva UB)
Resum

Aquest projectes es proposa posar en marxa un MOOC basat principalment en la col·laboració estreta entre docents i bibliotecaris, una col·laboració transversal que esdevé una nova perspectiva a la innovació docent des del punt de vista institucional, ja que posarà en valor tant el treball intel·lectual de professors i investigadors com els fons patrimonials que la nostra universitat custodia. Aquest MOOC es nodrirà de l'experiència de la responsable en els MOOC (actualment a Coursera coordina "El Mediterráneo, espacio de intercambios" i el PID AulaMOOC), i de l'experiència de l'equip del CRAI Biblioteca de Reserva en l'organització d'exposicions amb la seva versió virtual i de l’experiència del servei de Suport a la Docència del CRAI Biblioteca de Reserva, que aquests darrers dos anys ha impulsat un seguit d’iniciatives docents que han potenciat l’ús del fons antic de la Universitat de Barcelona a l’aula. Si l'objectiu bàsic d'aquest projecte és la realització del MOOC, cal preguntar-se perquè el volem i per a quines actuacions d'innovació el volem i així doncs subratllem la seva idoneïtat per a desenvolupar la metodologia de l'aula inversa i el foment de la semipresencialitat a la Universitat de Barcelona.

Es tractaria d'un MOOC molt original. No existeixen avui cursos que expliquin un fons històric en perspectiva de gènere. Tampoc s’han portat a terme iniciatives d’aquest estil que hagin plantejat aprofitar tot el treball intel·lectual generat per unes jornades i una exposició organitzades per la Universitat de Barcelona per fer un producte perdurable en el temps. En aquest sentit, resulta clau el concepte d’educació oberta, ja que el MOOC intenta compilar i reutilitzar a nivell educatiu tot el coneixement generat en una jornada científica internacional i en una exposició efímera -de la que només en podrien gaudir-ne els assistents- per democratitzar l’accés a aquest coneixement i fer-lo extensible a tota la societat.

 

Objectius

  1. Crear un MOOC, completament novedós des del punt de vista temàtic ja que els estudiants no tenen a l'abast materials amb aquests continguts i característiques, també servirà per posar en valor el fons antic bibliogràfic de la Universitat de Barcelona per a usos docents, però sobretot serà el resultat de l'experiència col·laborativa entre la unitat de Suport docència del CRAI Biblioteca de Reserva i el PDI implicat.
  2. Utilitzar el MOOC com a eina de treball de competències transversalsper a l'alumnat que correspongui. Això s'explica no només per la transversalitat temática, sinó sobretot per la transversalitat de l'experiència descrita.
  3. Utilizar el MOOC com a eina d'autoavaluació i d'autoaprenentatgecomplementari i/o d'aprofundiment paral·lel al treball presencial a l'aula, per a l'alumnat que correspongui.
  4. Utilizar el MOOC per a desenvolupar la metodología activa d'aula inversa amb la finalitat de provocar que els alumnes treballin competències transversals
  5. Fomentar amb aquesta eina l'autoformació i les eines i estratègies pròpies de la semi-presencialitat.
  6. Reflexionar com a docents sobre la hibridació realitzada, sobre la semipresencialitat, de cara a futures accions.