Skip to main content

Desenvolupament de "Lletra de Dona" com a eina interdisciplinar per a l'avaluació continuada i l'aprenentatge de la crítica en entorns virtuals

Data de inici
01/01/2010
Data de finalització
01/01/2012
Referència
1002-21
Institució
Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona
Programa
Convocatòria REDICE-10, Programa de recerca en docència universitària
Projectes d'innovació docent
IP
Elena Losada Soler
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Dept. Filologia Romànica-Universitat de Barcelona)
-
Fina Birulés
(Seminari Filosofia i Gènere-Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Helena González
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Maria Xesús Lama
(Dept. Filologia Romànica-Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rosa Rius
(Seminari Filosofia i Gènere-Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Laura López Peña
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Katarzyna Paszkiewicz
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

L'objectiu del projecte —continuació de "Lletra de Dona: una eina per a l'aprenentatge de la crítica literària en entorns virtuals i per a l'avaluació continuada" (REDICE, núm. A0801-14, 2008-2010)— és aprofundir i ampliar l’abast d’una experiència ja existent en l’àmbit de l’ensenyament de la literatura en entorns virtuals a la Facultat de Filologia: l’escola de crítica literària, Lletra de Dona. En aquesta segona fase del projecte es consolida l'equip format al llarg d'aquests anys i comença la seva transformació com a xarxa multidisciplinària en l'àrea de les humanitats.

Aquesta eina útil i innovadora per a l’avaluació continuada de les assignatures de literatura i filosofia permet fer un seguiment de l'evolució de l'alumnat en l'obtenció de les habilitats requerides. En aquest sentit, és fonamental el treball dut a terme per cada docent en les seves classes. Lletra de Dona desenvolupa el format de ressenya crítica, es converteix així en una eina que forma en l'exercici de la crítica de manera responsable i, a més a més, contribueix a fomentar la transversalitat dels estudis de gènere a les Facultats de Filologia i de Filosofia de la Universitat de Barcelona al grau i al postgrau.

Objectius

  1. Oferir un model d'exercici per a l'avaluació continuada que es pot aplicar a diverses àrees de coneixement i contribuir a l'ús dels entorns virtuals en la docència universitària.
  2. Formar l'alumnat de les assignatures de literatura i filosofia per tal que obtinguin competències en la interpretació textual i destreses en el comentari de text de tipus pràctic i professionalitzador: escriure ressenyes per a revistes literàries i suplements de cultura, informes de lectura per a editorials, solapes i contracobertes de llibres, etc. L'alumnat adquireix competències específiques que li permeten apreciar els mecanismes de construcció d’un text literari o de pensament i elaborar-ne una valoració crítica.
  3. Potenciar que l'alumnat es faci responsable del seu treball —fer crítica fonamentada, parar atenció a l'estil, evitar el plagi...— atès que els seus textos poden ser publicats en un entorn web i tindran difusió pública.
  4. Crear, a partir d’una selecció d’aquests treballs, un corpus de ressenyes d'obres de literatura i pensament escrites per dones de totes les èpoques i llengües a la secció Lletra de Dona del web del Centre Dona i Literatura. Els treballs acceptats es publiquen en un entorn web especialitzat i obert amb la garantia de reconeixement d’autoria sota Creative Commons (llicència no comercial), i adequats als cercadors del web semàntic.

Publicacions

Losada Soler, Elena y Cristina Alsina (2012), "Una experiencia de aprendizaje de crítica literaria en un entorno virtual y su uso como ejercicio de evaluación continua: Lletra de Dona (Letra de Mujer)", Experiencias de innovación docente en la enseñanza universitaria de las humanidades, Mireia Trenchs Parera y Mar Cruz Piñol (coords.), Barcelona, Octaedro ICE-UB: 91-105.

  Losada Soler, Elena (2013), "Lletra de dona. Una eina per a l'avaluació continuada en assignatures de l'àmbit de les humanitats", REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Vol. 6, Núm. 2: 86-99.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/554