Skip to main content

"Lletra de Dona": Una eina per a l'aprenentatge de la crítica literària en entorns virtuals i per a l'avaluació continuada

Data de inici
01/01/2008
Data de finalització
01/01/2010
Referència
A0801-14
Institució
Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona
Programa
Convocatòria REDICE-08, Modalitat A
Projectes d'innovació docent
IP
Elena Losada Soler
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Dept. Filologia Romànica-Universitat de Barcelona)
-
Nora Catelli
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Helena González
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

L’objectiu del projecte és aprofundir i ampliar l’abast d’una experiència ja existent en l’àmbit de l’ensenyament de la literatura en entorns virtuals a la Facultat de Filologia: l’escola de crítica literària, Lletra de Dona.

Lletra de Dona és també una eina útil i innovadora per a l’avaluació continuada en les assignatures de literatura, ja que es tracta d’un treball periòdic i constant que permet de constatar l’evolució de l’alumnat en l’obtenció de les habilitats requerides. Per això és fonamental el treball de cada professor en el seu entorn de classe i no es tracta tan sols d’una experiència virtual. Lletra de Dona té, a més, una orientació professionalitzadora com a eina formadora de crítics literaris i contribueix a una implantació transversal del estudis de gènere a la Facultat de Filologia a nivell de grau i de postgrau.

Objectius

  1. Formar els i les estudiants de literatura de qualsevol filologia per tal que obtinguin competències literàries i destreses de comentari de text de tipus pràctic i professionalitzador: escriure ressenyes per a revistes literàries i suplements de cultura, informes de lectura per editorials, solapes de llibres, contracobertes, etc. Es tracta de donar a l’alumnat competències específiques per a apreciar els mecanismes de construcció d’un text literari i elaborar-ne una valoració crítica. Per altra part se’ls ofereix la possibilitat de veure els seus treballs publicats on-line amb totes les garanties de l’autoria de la fitxa i copyright (a partir del curs 2007-2008 sota llicència Creative Commons Reconeixement no comercial).
  2. Crear, a partir d’una selecció d’aquests treballs, un corpus de ressenyes de literatura de creació escrita per dones de totes les èpoques i llengües ordenat alfabèticament i publicat a la secció Lletra de Dona de la web del Centre de Dona i Literatura amb indicació expressa del nom de l’autor i copyright.

 

Publicacions

Alsina, Cristina y Elena Losada (2010), “Lletra de Dona. Crítica literària On-Line com a eina per a l’avaluació continuada”, Actas de Nous espais de qualitat en l’educació superior. Una anàlisi comparada i de tendències. 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (CD-Rom).

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/559