Skip to main content

Construcció d'identitats, gènere i creació artística als marges de l'arabitat

Data de inici
01/01/2015
Data de finalització
01/01/2018
Referència
FFI2014-58487-P
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Convocatoria de ayudas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Modalidad Proyectos 1: Proyectos de I+D
Projectes de recerca
IP
Mònica Rius-Piniés
(Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Ana Bejarano
(Universitat de Barcelona)
-
Dolors Bramon
(Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Erica Consoli
(Universitat de Barcelona)
-
Èlia Romo
(Universitat de Barcelona)
Resum

L'objectiu del present projecte és el de recopilar, descriure, emmarcar en el context contemporani i analitzar les obres d'uns autors que es situen en els marges de l'arabitat mitjançant l'anàlisi de diverses expressions de creació artística (bàsicament literària, però també teatral i cinematogràfica). Per la seva llengua, per la seva experiència personal o per la seva forma d'expressió artística, proposen noves fórmules per a (re)construir identitats individuals i col·lectives en aquest món actual que combina la força renovada dels moviments migratoris amb l'embat incessant de la globalització.

Objectius

  1. Delimitació tecnoconceptual de l'arabitat en la construcció i representació de la identitat de creadors i pensadors: fins a quin punt és un element central, homogeni o unívoc; delimitació espacial del fenòmen; relació entre gènere i arabitat.
  2. Diferenciació dels tipus de marginalitat en l'arabitat, entesa com a concepte transversal que comprèn elements espai-temporals, de gènere i de forma.
  3. Anàlisi de les possibilitats i els recursos de la plasmació literària sobre la dislocació en la narrativa factual i ficcional de l'exili, l'emigració i la diàspora. Es farà ènfasi en l'anàlisi dels desplaçaments i les migracions provocades pels conflictes que han caracteritzat la història mundial dels segles XX i XXI.
  4. Examen dels paràmetres formals: quina correlació existeix entre la forma i l'èxit aconseguit; quina correlació existeix entre la forma i l'establishment cultural; com són considerades les noves produccions respecte al cànon. Quina consideració i quin paper té la llengua triada. Com influeix el gènere en la forma d'expressió triada. 
  5. Estudi de la recepció de les obres estudiades: a qui van dirigides i com són rebudes per la societat que les genera així com a l'exterior.

 

Foto: Dasic Fernandez, Yemeni mural on the side of the Sheeba Restaurant in Hamtramck.

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4337