Skip to main content

Construint noves masculinitats : la representació de la masculinitat en la literatura i el cinema dels Estats Units (1980-2003)

Data de inici
01/01/2003
Data de finalització
01/01/2006
Referència
62/03
Institució
Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales)
Programa
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Projectes de recerca
IP
Àngels Carabí Ribera
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Josep M. Armengol
(EIM-Universitat de Barcelona)
-
Michael Kimmel
(State University of New York)
-
Bárbara Ozieblo
(Universidad de Málaga)
-
William Phillips
(Universitat de Barcelona)
-
Victoria Sau
(Universitat de Barcelona)
-
Isabel Seguro
(Universitat de Barcelona; inv. en formació)
Resum

La masculinitat hegemònica, tradicionalment representada per l'home blanc heterosexual continua sent el pilar ideològic de les societats del món occidental. Aquest model estableix desigualtats jeràrquiques que discriminen en funció del gènere, la raça, la classe social, la sexualitat, l'edat, la nacionalitat, etc., i és responsable, en gran mesura, de la persistència del sexisme, del racisme, l' homofòbia, etc., a les nostres societats. De totes maneres, a finals del segle XX van sorgir dins dels estudis de gènere i inspirats en la teoria feminista, els denominats estudis de les masculinitats, l'objectiu dels quals és explorar la masculinitat, no com un concepte fix, únic i inamovible, sinó com una construcció cultural plural que canvia segons les coordinades socials, històriques i culturals i, per tant, susceptible de ser deconstruït.

L'objectiu del nostre projecte és explorar les representacions de la masculinitat en l'obra de reconegudes escriptores nord-americanes dels últims vint anys que revisen la masculinitat tradicional des d'una perspectiva feminista i que, en nombrosos casos, aporten formes alternatives i més humanes de ser home. L' estudi aborda temes com la violència masculina, que té com a màxim exponent el conflicte bèl·lic, o bé les formes en què diferents classes socials determinen diferents comportaments masculins. Tanmateix s'explora la relació entre raça i masculinitat dins l'entorn multicultural dels Estats Units; les autores ètniques (afroamericanes, asiàtiques, índies, xicanes) analitzen temes com l'amistat, la paternitat, la sexualitat, les relacions entre homes i dones, i proposen formes alternatives de ser home que transcendeixen les fronteres marcades pels conceptes de gènere i raça. També abordem l'anàlisi dels patrons masculins de la novel·la negra re-creats per autores i la manera en que clàssics nord-americans son re-escrits per les escriptores actuals. La nostra metodologia es nodreix de diferents disciplines com la sociologia, la psicologia, els estudis de gènere, raça i sexualitat i la crítica literària.

El present estudi és una continuació del projecte "Reescribiendo la masculinidad: la deconstrucción del concepto de masculinidad en la literatura escrita por mujeres (exp. nº 42/98), Instituto de la Mujer, 1999-2001), investigadora principal: Àngels Carabí.

Objectius

  1. Realitzar una anàlisi crítica e interdisciplinària de la masculinitat a la producció literària de les dones i en el cinema dels Estats Units, 1980-2003.
  2. Deconstruir els models hegemònics de la masculinitat.
  3. Visibilitzar representacions alternatives igualitàries de masculinitat a l'obra de les escriptores i dins l'àmbit del multiculturalisme nord-americà.
  4. Difondre els resultats de la investigació a reunions científiques i mitjançant publicacions.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/564