Skip to main content

Construir la recerca intrapart a través de la salut - un enfocament sistemàtic interdisciplinari complet per entendre i contextualitzar el part i el naixement fisiològic (BIRTH)

Data de inici
01/01/2014
Data de finalització
01/01/2018
Referència
IS1405
Institució
EUNN - Unió Europea
Programa
Cost
Projectes de recerca
IP
Susan Mary Downe
(University of Central Lancashire)
Equip investigador
Josefina Goberna
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Resum

Una salut òptima per mares i infants és fonamental per al benestar social. La reducció de la mortalitat materna i la morbiditat severa és una prioritat per la majoria de governs. No obstant això, aquest enfocament sobre la patologia s'ha associat amb una extralimitació de les intervencions clíniques a dones de baix risc, amb inesperades conseqüències clíniques adverses i l'augment de despeses sanitàries. Part del problema és l'enfocament científic en l'exploració de les patologies de l'embaràs i el part d’una forma simple, clínica i linear, amb la conseqüent manca de comprensió de la diversitat i límits de la fisiologia normal del part en diferents poblacions, individus i contextos. L'acció proposada farà avançar el coneixement científic en aquesta àrea des d'una perspectiva interdisciplinària, partint  del marc de recerca realista d'allò que funciona, per a qui, i en quines circumstàncies. Inclourà cinc àmbits:

1 Biomedicina (epigenètica i la hipòtesi de la higiene).
2 Biomecànica (moviment maternal i fetal).
3 Perspectives socioculturals (expectatives i experiències socials, incloent les poblacions marginades i migrants).
4 Perspectives d’organització (l'efecte de contextos organitzacionals i cultures en la variació de les taxes d'intervenció durant el part).
5 Perspectives neuro-psico-socials (com les accions interpersonals i els comportaments afecten els processos psicològics).
 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4721