Skip to main content

Dones i novel·la criminal a Espanya (1975-2010): autores, figures de poder, víctimes i criminals /MUNCE

Data de inici
01/01/2012
Data de finalització
01/01/2014
Referència
FEM 2011-22870
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Programa de Investigación Fundamental no Orientada. Plan Nacional de I+D+i
Projectes de recerca
IP
Elena Losada Soler
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina Rísquez
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Nora Catelli Quiroga
(Universitat de Barcelona)
-
Shelley Godsland
(University of Birmingham)
-
Stewart King
(Monash University)
-
María Xesús Lama López
(Universitat de Barcelona)
-
Annalisa Mirizio
(Universitat de Barcelona)
-
Mari Jose Olaziregi
(Universidad del País Vasco)
-
Katarzyna Paszkiewicz
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

El projecte proposa l'estudi de la novel·la criminal escrita per dones a Espanya entre 1975 i l'actualitat. Els seus objectius bàsics són l'elaboració d'un catàleg-base de dades d'aquests textos per a la seva consulta en línia i l'anàlisi d'aquestes narratives (literàries i, si escau, fílmiques) des de la perspectiva dels estudis feministes, de les dones i del gènere.

Es focalitzarà especialment en l'estudi de la representació de les dones com a figures de poder (policies, jutgesses, fiscals, etc.), com a víctimes (analitzant les formes de violència que s'utilitzen contra elles) i com a criminals, a través dels textos d'autoria femenina prèviament catalogats i d'un corpus seleccionat de textos d'autoria masculina. Aquest estudi permetrà analitzar l'evolució –fins i tot en el llenguatge– dels models de feminitat/masculinitat que aquest gènere reflecteix sempre de manera molt directa.

Finalment, i degut a la importància que té el relat criminal en la cultura popular actual, s'estudiaran també aquestes representacions de la dona en les sèries televisives produïdes a Espanya els darrers anys per tal d'analitzar-hi la pervivència, subversió o evolució dels estereotips.

Objectius

  1. Elaboració d'un catàleg-base de dades de la novel·la criminal espanyola escrita per dones en els darrers 35 anys amb la intenció de quantificar els resultats de la seva producció. Consulta a través d'una pàgina web dissenyada en Drupal per optimizar la cerca automàtica en obert. Publicació de la informació base en CD.
  2. Anàlisi dels textos de novel·la criminal mencionats des de la metodologia dels estudis feministes, de dones i de gènere. S'estudiarà com es representen les figures de poder. Es compararà la representació de les figures femenines en aquests textos amb un corpus significatiu d'autoria masculina. S'analitzarà també com es representa en aquests textos la violència en relació amb la dona (dona víctima i dona botxí). Així mateix, es tindran en compte els personatges femenins en posició subalterna (ajudants del detectiu, subinspectores, etc.) i s'estudiarà l'evolució en la representació de les masculinitats que s'observa en aquest gènere literari. S'examinarà el llenguatge dels personatges femenins i masculins com a reproducció o subversió dels estereotips de gènere.
  3. Estudi de la novel·la criminal com a gènere de la cultura popular. Anàlisi de les relacions entre societat i narratives criminals (textos literaris i fílmics). Estudi de les relacions entre crim real i crim literari a través dels processos de ficcionalització de les pàgines de successos. Anàlisi de la representació de les diverses identitats culturals (nació, ètnia, etc.) en la novel·la criminal i de la transposició del codi narratiu de la novel·la criminal al llenguatge fílmic.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/544