Skip to main content

Entre el passat i el futur. La història de “Le Constantine”, una empresa de dones d’excel·lència

Data de inici
01/01/2016
Data de finalització
31/12/2019
Referència
1V3B578
Institució
Regione Puglia (Italia)
Programa
Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale. Intervento Future in Research
Projectes de recerca
IP
Elena Laurenzi
(ADHUC—Università del Salento)
Resum

El present projecte se centra en dues generacions de dones que pertanyien a la il·lustra família De Viti De Marco, que va viure i operar al sud d’Itàlia a principis de 1900 i que estava especialment compromesa amb els problemes socials i oberta a les influències d’Europa i de la cultura internacional. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la transmissió del projecte polític que vincula ambdues generacions, i que va sorgir del moviment d’alliberament de les dones i es va desenvolupar a través d’iniciatives institucionals i semiprivades que, tot i que van aparèixer en àrees locals, van tenir un abast internacional. La història comença amb la creació d’una escola tèxtil l’any 1901 que, inspirada per la idea del “feminisme pràctic”, defensava el treball artesanal com un instrument per a promoure la ciutadania femenina. Aquesta escola, que va acabar comportant la creació de la Foundation Le Constantine, encara en funcionament avui en dia, combinava mètodes tradicionals de costura amb l’agricultura biodinàmica i amb l’ensenyament i instrucció de les generacions més joves.


Aquest projecte té un enfocament interseccional en tant que funciona a un nivell historiogràfic però també a un nivell d’articulació de teoria i pràctica. En primer lloc, ens proposem dur a terme una recerca bibliogràfica i d’arxiu, utilitzant documents privats com a fonts per poder cartografiar la transmissió del pensament polític femení. En segon lloc, ens aproximem a la “recerca en acció” mitjançant un enfocament participatiu que pretén no només involucrar els treballadors de la Foundation en un procés d’empoderament i autoconsciència, sinó també verificar la funció de la memòria com a font en el desenvolupament present de la comunitat.
 

Objectius

  1. Aprofundir en el coneixement del feminisme emancipador del segle dinou a Itàlia a través de l’estudi de figures i àrees de coneixement poc explorades fins al moment.
  2. Contribuir a la definició d’una metodologia basada en l’estudi de documents privats com a fonts per traçar la transmissió del pensament polític femení.
  3. Contribuir a l’estudi de models econòmics alternatius a través de l’anàlisi del valor de la memòria en la creació d’una empresa femenina basada en les restriccions de la comunitat.
  4. Promoure, a nivell local i nacional-internacional, la recuperació de tèxtils i de coneixement femení tradicional.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5252