Skip to main content

Feminisme i gènere en la cultura popular actual. Escriptura de les dones en la literatura, cinema i suports audiovisuals a Espanya (1995-2007)

Data de inici
01/01/2008
Data de finalització
01/01/2010
Referència
réf. 091/07
Institució
Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
Programa
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Projectes de recerca
IP
Helena González Fernández
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Nora Catelli
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Mercè Coll
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Elena Losada
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Anne Marie Poelen
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Joana Sabadell-Nieto
(Centre Dona i Literatura-University at Albany)
-
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

L’objectiu del nostre projecte és estudiar les contribucions més recents de les dones, com a creadores i comunicadores, a la transformació/construcció d’una societat que assumeix cada cop més els valors d’igualtat de gènere, a l’Espanya contemporània; analitzar quines són les diferències entre les representacions del gènere i el desig –en cas que n’hi hagin– entre la seva obra en format convencional i aquella que s’escriu mitjançant canals populars; i, en conseqüència, estudiar com condiciona el suport i/o format l’escriptura literària o fílmica de les dones. Abordarem, doncs, l’escriptura de textos literaris i fílmics en suports habitualment no estudiats acadèmicament, és a dir, en allò que es considera “cultura popular”.

Actualment, entenem per “cultura popular” aquella que es defineix tant pel tipus i importància quantitativa del públic a qui va dirigida com pel suport o mitjà utilitzat. Sovint, la “cultura popular” s’infravalora i se li atribueix menys interès que a l’anomenada “alta cultura” –especialment dins l’esfera acadèmica–, tot i que resulta difícil separar ambdós àmbits. A la societat del coneixement i la informació, les pràctiques culturals són cada cop més decisives per la transformació i producció d’estereotips de gènere i per la seva transmissió massiva. D’altra banda, la “cultura popular” ja no es pot aïllar com a “subcultura”, sinó que interacciona amb la resta de produccions culturals. Per això, les escriptures generades amb mitjans i suports populars esdevenen molt importants a l’hora de fomentar la presència de les creadores i les seves opinions. En treballs anteriors, hem comprovat que existeixen poques anàlisis al voltant del gènere i les escriptures populars (de creació i opinió) dins l’estat espanyol, malgrat la seva rellevància ideològica i creativa a l’hora de fer efectiva les polítiques de gènere. Els posicionaments feministes es caracteritzen per la seva dimensió política i la voluntat d’incidir i transformar un imaginari col·lectiu, per això, cal potenciar l’anàlisi i estudi d’aquestes fàbriques d’estereotips i imatges sobre les dones.

Objectius

  1. Analitzar els suports i gèneres que resulten més accessibles i rentables a les creadores.
  2. Estudiar els estereotips de gènere operatius que permeten generar imatges eficaces pel desenvolupament positiu de polítiques de gènere.
  3. Estudiar les pràctiques creatives i d’estereotips de gènere en l’obra d’una mateixa autora, comparant la seva producció literària i cinematogràfica en l’àmbit de l’ “alta cultura” i en el de la “cultura popular”.
  4. Portar a terme un curs d’extensió universitària i una publicació internacional sobre la qüestió.

 

Foto: Mireia Sentís, Máxima Audiencia 

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/560