Skip to main content

Gèneres i sexualitats: retòriques i polítiques (2011)

Data de inici
01/01/2011
Data de finalització
01/01/2011
Referència
D/031331/10
Institució
AECID
Programa
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica entre Espanya i Iberoamèrica. Acció integrada per a l'enfortiment institucional
Projectes de recerca
IP
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Adriana Boria
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
Equip investigador
Noemí Acedo
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Cristina Alsina
Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona
-
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Julieta Araya
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Paula Bissón
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Fauno Boccardi
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Mireia Calafell
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(Cos i Textualitat-Universitat de Barcelona)
-
Diego Falconí Trávez
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Fabián Giménez Gatto
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Anastasia González
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Ignacio González
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Helena González
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Marianela Jiménez
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Mauricio List Reyes
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Elena Losada
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Ana Mariani
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Joana Masó
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Manuel Méndez
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Rafael M. Mérida
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Lleida)
-
Celeste Montiel
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Elsa Muñiz García (coord.)
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Andrea Pajón
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Aina Pérez
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Patricia Rotger
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Mauricio Sáenz
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Alberto Teutle
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
Meri Torras (coord.)
(Cos i Textualitat-Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Fernando Torres García
(Cea y Cuerpo Descifrado-Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco)
-
María Magdalena Uzín
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
María Alejandra del Valle Martín
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
-
Jacqueline Vasallo
(Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Córdoba)
Resum

L'acció integrada per al enfortiment científic i institucional "Género y sexualidades: retóricas y políticas" pretén enfortir una gran línia d'investigació i innovació al voltant dels estudis de gènere i sexualitat, iniciada amb l'Acció Preparatòria del mateix títol, finançada per l'AECID l'any 2010. Es tracta de fomentar un vincle estable entre les quatre entitats participants –Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) i Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (Mèxic)– a fi de constituir un espai interdisciplinari i interinstitucional que permeti tant la reflexió sobre els processos i pràctiques culturals des d'una perspectiva de gènere, com l'intercanvi científic i la cooperació a tots els nivells. Per això l'acció es planteja com un programa conjunt d'activitats docents i investigadores a desenvolupar durant un any i prorrogable fins a quatre.

Objectius generals

  1. Constituir un espai interdisciplinari i interinstitucional per reflexionar sobre els processos/pràctiques culturals des d'una perspectiva de gènere.
  2. Analitzar la incidència de la cultura en la conformació de les identitats de gènere.
  3. Promoure el desenvolupament de les eines teòriques, metodològiques i la realització d'activitats culturals i d'investigació amb perspectiva de gènere.

Objectius concrets

  1. Desenvolupar la planificació de continguts científics (programació d'activitats docents, projectes d'investigació, activitats de transferència de coneixements i difusió d'I+D, publicacions, etc.).
  2. Millorar la gestió acadèmica en el desenvolupament de programes de postgrau (grau i doctorat).
  3. Optimitzar els recursos humans i econòmics mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació en el desenvolupament de continguts docents i en la política de difusió de resultats.
  4. Facilitar la mobilitat i d'investigadores i investigadors entre els quatre centres, amb el fi de concretar el pla d'acció conjunt i promoure l'intercanvi científic.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/555