Skip to main content

Homes de ficció: cap a una història de la masculinitat a través de la literatura i el cinema dels Estats Units, segles XX i XXI

Data de inici
01/01/2012
Data de finalització
01/01/2015
Referència
FFI2011-23589
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Projectes de recerca
IP
Àngels Carabí Ribera
(Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Josep M. Armengol
(Universidad de Castilla-La Mancha)
-
Marta Bosch
(Universitat de Barcelona)
-
Mercè Cuenca
(Universitat de Barcelona)
-
Michael Kimmel
(State University of New York)
-
Sara Martín
(Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Basia Ozieblo
(Universidad de Málaga)
-
Teresa Requena
(Universitat de Barcelona)
-
Aishih Wehbe
(Manchester Metropolitan University)
Resum

Donat els escassos estudis diacrònics de la masculinitat en la història literària nord-americana, el projecte "Homes de ficció: cap a una història de la masculinitat a través de la literatura i el cinema dels Estats Units, segles XX i XXI" pretén omplir aquest buit explorant la canviant trajectòria de la masculinitat al llarg del segle XX fins a l'actualitat. Seguint la reflexió de dos projectes anteriors (IM, exp. nº 42/98 i 62/03), l'objectiu del present estudi és investigar la manera en què els factors socials, polítics, econòmics i culturals han contribuït a configurar diferents tipus de masculinitats, i explorar-les mitjançant l'anàlisi de representacions literàries i fílmiques. El projecte pretén deconstruir representacions de masculinitats tradicionals, així com desvetllar imatges de masculinitat alternatives que puguin contribuir a la creació de formes de ser home més igualitàries.

Objectius

  1. Investigar la canviant construcció de la masculinitat al llarg de la història dels Estats Units dels segles XX i XXI, segons el context i moment històric.
  2. Analitzar la masculinitat mitjançant l'estudi de representacions literàries i fílmiques.
  3. Deconstruir imatges tradicionals de masculinitat.
  4. Donar visibilitat a formes alternatives de masculinitat que poden contribuir a la creació de noves maneres de ser home més igualitàries.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/545