Skip to main content

La política del desig en el cinema i la literatura de dones a Espanya (1995-2002)

Data de inici
01/01/2003
Data de finalització
01/01/2006
Referència
67/03
Institució
Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales)
Programa
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Projectes de recerca
IP
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Nora Catelli
(Universitat de Barcelona)
-
Mercè Coll
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Helena González
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Virginia Trueba
(Universitat de Barcelona)
-
Annalisa Mirizio
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

Els darrers anys, tant la literatura com el cinema fets per dones a l'estat espanyol s'han caracteritzat, entre d'altres qüestions, per otorgar molta importància a l'expressió i a la representació del desig, d'un desig que seria específicament femení, allunyant-se de les figures tradicionals del mateix que han estat elaborades segons les lleis patriarcals al llarg dels segles, a través, principalment, de la literatura i de l'art. Donat que la creació literària i cinematogràfica són les representacions que més influeixen avui dia en les conductes individuals i socials, la seva anàlisi resulta imprescindible per a fomentar una "política del desig", és a dir, una política que permeti a les dones viure el seu desig més enllà de les pautes genèriques.

L'objectiu del nostre projecte és realitzar -en la línia dels estudis de gènere i la teoria feminista aplicada al text tant literari com fílmic- una anàlisi crítica de la producció cinematogràfica i literària de dones a l'estat espanyol des del 1995 fins al 2002, mitjançant una selecció de textos que dediquen una especial atenció al tema del desig, ja sigui per deconstruir la visió tradicional d'aquest, o bé per donar-ne alternatives. Aquesta deconstrucció de la imatge clàssica del desig femení va començar a realitzar-se anteriorment en àmbits culturals com el francès, on tant la literatura com el cinema fet per dones van agafar un gran relleu ja des dels anys 1970, per la qual cosa s'analitza també la possible influència d'aquests àmbits en l'espanyol.

Objectius

  1. Realitzar una anàlisi crítica de la producció cinematogràfica i literària de dones a l'estat espanyol, des del 1995 fins al 2005, que identifiqui la visió que les autores presenten del desig femení.
  2. Visibilitzar les noves figures del desig femení.
  3. Fer patents els mecanismes de construcció dels valors culturals a través dels discursos fílmics i literaris.
  4. Realitzar un Seminari Internacional amb experts/es en el tema, els resultats del qual seran publicats.

 

Foto: Adriana Fàbregas

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/563