Skip to main content

La representació del desig en les escriptores i cineastes de la postmodernitat (França i països francòfons)

Data de inici
01/01/2004
Data de finalització
01/01/2007
Referència
HUM2004-01118/FILO
Institució
Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, D.G.I.
Projectes de recerca
IP
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Marie-France Borot
(Universitat de Barcelona)
-
Mireille Calle-Gruber
(Centre d'Études Féminines, Université Paris VIII- Vincennes à Saint-Denis)
-
Nora Catelli
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Mercè Coll
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Ana González Salvador
(Centro de Estudios sobre la Bélgica francófona-Universidad de Extremadura)
-
Marie-Thérèse Journot
(Université Paris III - Sorbonne Nouvelle)
-
Annalisa Mirizio
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
María Jesús Pacheco
(Centro de Estudios sobre la Bélgica francófona-Universidad de Extremadura)
-
Anne Marie Poelen
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Eva Robustillo
(Centro de Estudios sobre la Bélgica francófona-Universidad de Extremadura; inv. en formació)
Personal en formació predoctoral
Eva Robustillo
(Centro de Estudios sobre la Bélgica francófona-Universidad de Extremadura; investigador en formació)
Resum

En l'anomenada època postmoderna, tant la literatura com el cinema fets per dones a França i als països francòfons s'han caracteritzat per atorgar un ampli espai a la representació del desig femení, vehicle per a l'expressió de noves perspectives culturals i identitàries.

L'objectiu és realitzar un estudi comparatiu de la producció literària i cinematogràfica de dones franceses i francòfones en l'època postmoderna, que correspon grosso modo a les dues últimes décades del segle XX i els primers anys del XXI, seguint el fil conductor d'una temàtica molt freqüent en aquesta producció femenina, la del desig. Entenem per "desig" no tan sols tot allò relacionat amb la sexualitat, sinó també, adoptant la perspectiva psicoanalítica, allò que mou el subjecte a l'expressió i a la comunicació, mitjançant paraules o imatges, dels seus anhels més íntims, així com a superar els límits del jo per a adeçar-se a l'altre, i més en general a l'alteritat.

Donat que el corpus estudiat comprèn textos literaris i fílmics procedents no tan sols de França sinó també d'altres països francòfons que tenen una realitat social i cultural molt diversa (especialment en relació amb la condició de les dones en ells), la nostra anàlisi tindrà també un abast multicultural.

Objectius

  1. Realitzar una anàlisi crítica de la producció cinematogràfica i literària de dones francòfones a l'època de la postmodernitat que identifiqui la visió que les creadores presenten del desig femení.
  2. Dotar l'estudi d'un caràcter comparatiu, per tal que tingui una perspectiva multicultural, donat que s'analitzen obres procedents de cultures diverses (europees, africanes, americanes...).
  3. Confirmar o desmentir la hipòtesi que la temàtica del desig exerceix amb freqüència de fil conductor en l'obra de creadores que pretenen, d'aquesta manera, singularitzar la seva producció a partir de la seva pertinença al gènere femení.
  4. Publicar les conclusions de l'estudi en versió francesa i en versió espanyola.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/561