Skip to main content

La transmissió des del pensament filosòfic femení

Data de inici
01/01/2016
Data de finalització
01/01/2018
Referència
FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Projectes de recerca
IP
Fina Birulés Bertran
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Equip investigador
María Xosé Agra Romero
(Universidade de Santiago de Compostela)
-
Emilia Bea Pérez
(Universitat de València)
-
Neus Campillo Iborra
(Universitat de València)
-
Àngela Lorena Fuster Peiró
(ADHUC–Fundació Bosch i Gimpera)
-
Marisa Forcina
(Università del Salento)
-
Elena Laurenzi
(ADHUC–Università del Salento)
-
Maria Dolors Molas Font
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Carmen Revilla Guzmán
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Rosa Rius Gatell
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Edgar Straehle Porras
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Georgina Rabassó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Helga Jorba Noguera
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Pau Matheu Ribera
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal col·laborador
Stefania Fantauzzi
(Seminari Filosofia i Gènere)
Resum

El projecte és un aprofundiment en la línia de recerca de projectes anteriors, l'objectiu dels quals era caracteritzar l'aportació original de les dones a la filosofia del s. XX i estudiar la relació “discipular” que les vincula amb els seus mestres, i alhora és l'inici d'una nova línia de treball entorn de la teoria i la praxi de la transmissió. Aquest projecte analitza el lloc que ocupa la inquietud per la transmissió en el pensament filosòfic femení i les formes de transmissió practicades per les pensadores del s. XX. La hipòtesis de partida és que justament pel fet d'haver d’afrontar el risc de la no transmissió, les filòsofes estan més atentes a la transmissió tant del saber heretat com del seu propi pensament. I al mateix temps manifesten una preocupació intensa per les implicacions polítiques i socials del saber i una atenció peculiar a la tasca educativa, que renoven buscant nous llenguatges i formes innovadores de comunicació. Per això, precisament les produccions menys estudiades i considerades marginals –textos de caràcter educatiu, divulgatiu, literari– són observatoris privilegiats per a estudiar la seva relació especial amb la idea i la pràctica de la transmissió del saber filosòfic. D'altra banda, el projecte pretén aportar una reflexió sobre la transmissió en el debat actual sobre el final de la tradició i el valor de les humanitats.

Objectius

  1. Realitzar una aportació científica de caràcter teórico-crític i des d'una perspectiva de gènere als debats entorn de la transmissió de la tradició i entorn de l'educació.
  2. Aprofundir en el coneixement de les relacions d'aprenentatge.
  3. Investigar sobre els termes en què les pensadores del s. XX han plantejat el tema de la transmissió i sobre els mètodes i llenguatges adoptats.
  4. Fomentar la creació de metodologies per a la transmissió del saber humanístic. Concretament, es realitzarà un retrat de la transmissió en la obra de Hannah Arendt, Raquel Bespaloff, Jeanne Hersch, Iris Murdoch, Simone Weil, María Zambrano, Rosa Luxemburg, Françoise Collin i Carla Lonzi, a través de: 1) cartografiar i explorar la xarxa conceptual que envolta la noció de transmissió; 2) l'anàlisi i eventual traducció de textos de les pensadores per a la importació de cursos i conferències (inclosos inèdits), articles divulgatius, opuscles; 3) l'estudi d'escrits que palesen la contaminació amb altres llenguatges i àmbits, com ara la literatura, l'art, el teatre i el cinema.
  5. Anàlisis d'epistolaris i diaris de treball que mostren la preocupació de la transmissió més enllà de la divisió entre escriptura pública i “privada” o personal.

Continuació del projecte

L’any 2018, partint de la feina duta a terme a TRAFILO, se sol·licita la renovació amb un nou projecte amb títol “Vulnerabilitat en el pensament filosòfic femení. Contribucions al debat sobre emergències presents”, que aprofundirà en la qüestió de la violència i la vulnerabilitat en les filòsofes estudiades. Per a fer-ho proposa dues vies: en primer lloc, confrontar les idees d’aquestes filòsofes amb els debats actuals sobre les manifestacions contemporànies de la violència i la vulnerabilitat; en segon lloc, perfilar una gènesi històrico-filosòfica de la idea de fragilitat i vulnerabilitat femenina i la seva resignificació. Aquest projecte suposa, per primera vegada, el repte d’una aproximació directa del pensament filosòfic femení als àmbits professionals i polítics com el de la sanitat pública i inclou en el seu equip professionals d’aquest sector.

Les IPs del projecte són Fina Birulés Bertran i Josefina Goberna Tricas, i l’equip d’investigació està format per María José Agra Romero, Emilia Bea Pérez, Elvira Burgos Días, Carmen Gloria Revilla Guzmán, María Dolores Molas Font.

 

Foto: Teresa Hoogeveen, Composició

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4229