Skip to main content

Noves visions de la comunitat / Noves identitats gitanes, híbrides i sexualitzades

Foto: Cynthia Lytle, "Gypsy+Queer+Happy. Gay Pride Budapest" (2015)
Data de inici
01/01/2015
Data de finalització
01/01/2017
Referència
FFI2014-53047-R
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Programa Estatal de I+D+i Orientada als Reptes de la Societat
Projectes de recerca
IP
Rodrigo Andrés
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Eric Fassin
(Université Paris 8-LEGS)
-
Daniel García López
(Universidad de Almería)
-
Paloma Gay y Blasco
(University of Saint Andrews)
-
Nieves Ibeas
(Universidad de Zaragoza)
-
David Lagunas
(Universidad de Sevilla)
-
Joana Masó
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(LEGS-CNRS / ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Gemma Ventura
(Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Meritxell Joan
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Adina Mocanu
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Personal tècnic de recerca
Nom
Pablo Cáceres Silguero
Afiliació
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Resum

El projecte es proposa aplicar la reflexió teòrica i crítica sobre el concepte de "comunitat" desenvolupada en els dos anteriors projectes del grup al cas de la comunitat gitana, la minoria ètnica més nombrosa de la UE i la que pateix més exclusió i desigualtat. La gitana és una comunitat transterritorial que es defineix, no per la seva pertinença a una nació o Estat, sinó per valors referents a una tradició compartida i a una determinada concepció de l'individu i del grup, però també es veu definida per la mirada de l'altre, que la caracteritza segons uns reductors paràmetres estereotipats. Tant l'autodefinició com l'heterodesignació de la comunitat gitana s'expressen mitjançant imatges i discursos mediàtics i polítics, així com literaris i artístics. L'objectiu d'aquest projecte és analitzar, des d'una perspectiva de gènere i sexualitat, el paper d'aquests discursos literaris, artístics i mediàtics, així com de relats de vida, en la construcció simbòlica de la comunitat gitana, especialment a través de les dones i dels seus cossos, pel que es refereix a imatges i discursos que en presenten noves visions, híbrides i sexualitzades. El corpus cultural produït i consumit per la comunitat gitana en els darrers 20 anys aporta imatges clau d'autoritat i empoderament, lluny d'estereotips misògins, homòfobs i patriarcals, per redefinir i renegociar noves imatges identitàries en el context  dels canvis econòmics i socials de les darreres dècades. 

Objectius

  1. Realitzar una aportació científica de caràcter teòrico-crític i des d'una perspectiva de gènere i sexualitat, als estudis sobre la "identitat" i la "comunitat" gitanes.
  2. Dur a terme una anàlisi crítica de pràctiques i discursos literaris, artístics i mediàtics contemporanis en llengua anglesa, catalana, espanyola, francesa i romanesa, així com relats de vida de representants de comunitats gitanes, amb la intenció d'identificar noves imatges híbrides i sexualitzades d'individus pertanyents a aquestes comunitats.
  3. Investigar sobre les maneres en què les dones gitanes s'han empoderat mitjançant l'expressió literària i artística, i com aquestes pràctiques han evolucionat arrel dels canvis socials que afecten les dones en general, en les darreres dècades.
  4. Analitzar com es mostren les dones gitanes com a lectores i espectadores davant les construccions imaginàries establertes sobre la seva feminitat, el seu cos i la seva sexualitat, així com examinar quines negociacions de les seves identitats sexualitzades duen a terme mitjançant discursos i pràctiques culturals.
  5. Fomentar la creació d'imatges alternatives que contribueixin a repensar la identitat de les dones gitanes i de la comunitat en general i, per tant, que contribueixin a la transformació dels imaginaris socials al respecte, mitjançant pràctiques culturals i artístiques.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3992