Skip to main content

Reescriure la masculinitat: la deconstrucció del concepte de masculinitat a la literatura escrita per dones

Data de inici
01/01/1999
Data de finalització
01/01/2001
Referència
42/98
Institució
Instituto de la Mujer (Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales)
Programa
Programa Sectorial de Estudios de Mujeres y de Género
Projectes de recerca
IP
Àngels Carabí Ribera
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Laura Borrás
(Universitat de Barcelona)
-
Caridad Martínez
(Universitat de Barcelona)
-
Annalisa Mirizio
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Anna Mª Mussons
(Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

En la darrera dècada, el concepte tradicional de la masculinitat està essent qüestionat degut al canvi del rol social de la dona en els àmbits culturals i laborals. En deixar la dona d'assumir el paper d'speculum de l'home, aquest ha perdut l'autoreferencialitat que el definia. Aquest procés ha modificat les relacions entre els homes i les dones i també la visió de l'home envers la seva masculinitat. En l'àmbit literari, els cànons patriarcals que han regit la literatura han configurat models masculins (i femenins) que l'home, com a subjecte del patriarcat, ha assumit. Però en les dues últimes dècades, la reinterpretació del gènere, duta a terme pel feminisme, ha modificat la manera en què les dones es construeixen elles mateixes, i ha portat a revisar les relaciones entre dones i homes, així com la construcció de la masculinitat.

L'objectiu d'aquest projecte de recerca és realitzar una anàlisi crítica del concepte de masculinitat en un ampli ventall de cultures i èpoques, especialment en les obres escrites per dones en llengua francesa, anglesa, italiana i castellana. S'estudien escriptores medievals, escriptores de l'època del Renaixement i del Classicisme, així com autores dels segles XIX i XX. Partint de la perspectiva metodològica dels estudis de gènere i de la teoria feminista, pretenem deconstruir els estereotips masculins creats pel patriarcat i col·laborar així en una reescriptura de la masculinitat que obri el diàleg per a una societat més igualitària entre homes i dones.

Objectius

  1. Realitzar una anàlisi crítica de la masculinitat en les obres escrites per dones des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. 
  2. Deconstruir els estereotips masculins.
  3. Col·laborar en una reescriptura de la masculinitat.
  4. Fer difusió de la nostra recerca a reunions científiques i mitjançant publicacions.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/565