Skip to main content

Representacions culturals de les sexualitats marginades a Espanya (1970-1995)

Data de inici
01/01/2012
Data de finalització
01/01/2014
Referència
FEM 2011-24064
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Programa de Investigación Fundamental no orientada en el Plan Nacional de I+D+i
Projectes de recerca
IP
Rafael M. Mérida Jiménez
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Lleida)
Equip investigador
Juan Vicente Aliaga
(Universitat Politècnica de València)
-
Kerman Calvo
(Universidad de Salamanca)
-
Richard Cleminson
(University of Leeds)
-
Estrella Díaz Fernández
Universitat de Lleida
-
Óscar Guasch
(Universitat de Barcelona)
-
Dieter Ingenschay
(Humboldt-Universität zu Berlin)
-
Elena Madrigal
(Universidad Autónoma Metropolitana, Mèxic)
-
Alfredo Martínez-Expósito
(Melbourne University)
-
Alberto Mira
(Oxford Brookes University)
-
Jorge Luis Peralta
(Universitat Autònoma de Barcelona)
-
Gema Pérez-Sánchez
(Miami University)
-
Gracia Trujillo
(Universidad de Castilla-La Mancha)
Personal en formació predoctoral
José Luis Ramos Rebollo
(ADHUC–Universitat de Lleida)
Resum

La finalitat d'aquest projecte és investigar les representacions culturals de les minories sexuals (lesbianes, gais i transsexuals) a Espanya entre la promulgació de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social (1970) i la reforma del Codi Penal (1995). Amb aquest objectiu, el projecte avarca la producció artística d'un conjunt de creadors i de creadores espanyols i hispanoamericans que van ser capaços (1) de qüestionar les estructures de control i domini a l'Espanya dels últims anys de la dictadura de Franco, (2) d'obrir noves vies de llibertat davant la condemna imposada durant dècades i (3) de legitimar nous models de conducta més igualitaris en els primers anys de la Democràcia.

A partir d'aquesta anàlisi, el projecte vincula les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció artística amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics. El projecte, així doncs, planteja un doble objectiu: d'una banda, donar testimoni de la magnitud i la qualitat de les produccions culturals creades al costat de l'evolució social i la política espanyola; d'altra banda, discutir els límits de l'adopció de la creació artística com a indicador fiable dels profunds canvis transcorreguts durant aquell període a Espanya.

El conjunt de documents a investigar serà en primera instancia literari, tot i que també s'interrelacionaran textos periodístics o polítics, juntament amb peces plàstiques, musicals i cinematogràfiques. La cultura espanyola d'aquest període encara manca d'una investigació que combini aquesta pluralitat d'àmbits creatius i intel·lectuals amb les eines crítiques més recents dels estudis lèsbics, gais, transgènere i queer, a diferència del que succeeix en altres països europeus i americans.

Objectius

  1. Investigar les representacions culturals de les minories sexuals a Espanya entre 1970 i 1995, mitjançant una anàlisi de la producció artística d'un conjunt de creadors i de creadores espanyols i hispanoamericans d'indubtable rellevància.
  2. Analitzar si tals representacions poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics produïts durant aquell període a Espanya i a Hispanoamèrica.
  3. Valorar críticament el sentit i l'evolució de les (auto-)percepcions socials individuals i col·lectives a l'Espanya del franquisme tardà i de la transició.
  4. Desenvolupar una investigació de qualitat sobre la cultura recent del nostre país, tant per la seva temàtica, per l'època que acota, per les teories i les eines crítiques que utilitza, com per l'aproximació multidisciplinària emprada gràcies al treball conjunt d'investigadors de diverses àrees de les ciències humanes i socials.

 

Foto: Ventura Pons, Ocaña, retrat intermitent (1978)

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/552