Skip to main content

Teoria de les emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI

Data de inici
01/01/2015
Data de finalització
01/01/2017
Referència
FEM2014-57076-P
Institució
Ministerio de Economia y Competitividad
Programa
Convocatoria de ayudas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Modalidad Proyectos de R+D
Projectes de recerca
IP
Helena González Fernández
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Isabel Clúa Ginés
(ADHUC–Universidad de Sevilla)
-
Ivan Garcia Sala
(Universitat de Barcelona)
-
Fernando Ángel Moreno Serrano
(Universidad Complutense de Madrid)
-
Katarzyna Moszczyńska-Dürst
(Uniwersytet Warszawski)
-
Noemí Novell Monroy
(Universidad Nacional Autónoma de México)
-
Montserrat Pena Presas
(Universidade de Santiago de Compostela)
-
Saleta de Salvador Agra
(Universidade de Vigo)
-
Dolores Vilavedra Fernández
(Universidade de Santiago de Compostela)
Personal en formació predoctoral
Montserrat Pena Presas
(Universidade de Santiago de Compostela)
Resum

El projecte es proposa reflexionar i analitzar de quina manera, sota quines premisses i des de quines posicions ideològiques es produeix la negociació del gènere i les emocions en les ficcions populars del segle XXI; un període històric marcat per canvis radicals en les estructures socioeconòmiques i les tecnologies de consum cultural. La teoria cultural de les emocions basa els seus pressupostos en que no es pot concebre un actor social sense valors i emocions, i és en la cultura popular on les emocions actuen de manera més evident, reforçant o emmascarant allò que han assolit les polítiques de gènere. D'altra banda, la irrupció de tecnologies i formats nous en el consum cultural ha forçat noves pautes en la comunicació cultural, fent fallida les fronteres entre els espais privat i públic. Aquesta recerca es proposa realitzar un retrat complex de com les emocions culturals participen de manera efectiva en la negociació dels estereotips i prejudicis de gènere en la producció cultural popular. El seu caràcter massiu i canviant ho converteix en un corpus influent i significatiu des del qual es poden diagramar les pràctiques socials i culturals contemporànies. El corpus d'estudi estarà format per una selecció significativa de textos literaris i fílmics, sèries de televisió, narrativa transmedial i literatura electrònica.

Objectius

  1. Crear un marc teòric específic per a l'estudi de la teoria cultural de les emocions i de les teories de gènere en la producció cultural popular.
  2. Revisar el concepte contemporani de cultura popular per analitzar i superar els prejudicis vigents al voltant d'aquestes pràctiques amb la finalitat de demostrar la necessitat d'incloure aquestes manifestacions en l'anàlisi de la cultura contemporània.
  3. Analitzar com s'utilitzen les emocions en la negociació del gènere en aquests textos ficcionals (la narració) i autorials (el relat sobre l'autora/l'autor).
  4. Estudiar de manera crítica les formes d'interrelació del gènere i sexualitat i la seva associació amb emocions específiques.
  5. Analitzar les formes de socialització del consum de cultura popular per veure com intervenen les emocions en la conformació de models de gènere i sexualitat.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3729