Skip to main content

Víctimes i agressores. Representacions de la violència en la narrativa criminal escrita per dones (VANACEM)

Data de inici
01/01/2015
Data de finalització
01/01/2017
Ampliat
01/01/2018
Referència
FEM 2014-55057-P
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Convocatoria de ayudas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Projectes de recerca
IP
Elena Losada Soler
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina Rísquez
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Universitat de Barcelona)
-
Anne-Cécile Druet
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
-
Shelley Godsland
(Universiteit van Amsterdam)
-
Stewart King
(Monash University)
-
María Xesús Lama López
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
-
Àlex Martín Escribà
(Universidad de Salamanca)
-
Sonia Martín
(escriptora i fiscal)
-
Lourdes Otaegi Imaz
(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)
-
Eva París Huesca
(Ohio Wesleyan University)
-
Katarzyna Paszkiewicz
(ADHUC–Universitat de València)
-
Javier Sánchez Zapatero
(Universidad de Salamanca)
-
Anna Maria Villalonga
(Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Esmeralda García Morales
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Dolores Resano
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Resum

El projecte, que continua la línia d'estudi del seu antecessor  "Mujeres y novela criminal en España (1975-2010): autoras, figuras de poder, víctimas y criminales. (MUNCE)" es proposa completar la visibilització de la narrativa criminal escrita per dones que vam començar a través de la web www.ub.edu/munce (per aquesta raó en conservem el logo) i, molt especialment, analitzar en aquest corpus de textos la representació de la violència contra les dones i també de la violència de les dones, tema que comença a tenir un paper cada cop més rellevant en els estudis feministes i de gènere, especialment en l'àmbit jurídic i en el filosòfic. Pretenem aplicar a l'anàlisi literària alguns conceptes de la criminologia crítica, la criminologia feminista i la victimologia. Creiem que un estudi d'aquest tipus pot resultar interessant no tan sols des de la perspectiva de l'anàlisi literària sinó per a complementar anàlisis de temes semblants fets, per exemple, des de la sociologia, atès que la narrativa criminal reflexa sempre en les seves trames i personatges temes socials i circumstàncies d'absoluta actualitat.

Objectius

  1. Definició d'un sistema conceptual procedent de l'àmbit de la criminologia (criminologia crítica, criminologia feminista) i de la victimologia que sigui aplicable a l'anàlisi literària de les representacions de la violència en la narrativa criminal d'autoria femenina.
  2. Estudi dels paratextos del corpus: anàlisi icònica de les portades, estudi de les contraportades, solapes, faixes publicitàries i altres elements complementaris del text portadors d'ideologia.
  3. Anàlisi del corpus de narrativa criminal d'autoria femenina des d'una perspectiva de gènere: estereotips en la creació de personatges i situacions, llenguatge verbal i gestual dels personatges, etc.
  4. Donar més relleu a l'apartat de traduccions d'aquest corpus per facilitar estudis de traducció i recepció, per exemple el cas de la recepció a Itàlia de l'obra d'Alicia Giménez Bartlett.
  5. Portar a terme activitats de transferència social del coneixement: cursos, conferències, seminaris i jornades oberts al públic en l’àmbit acadèmic, xarxes de biblioteques i centres culturals.

 

Foto: Jan Jurstrand, Lectora 21

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3973