Skip to main content

Feminisme, una revolució sense model

Fina BIRULÉS
Barcelona: CCCB
2018
978-84-09-06754-1

El moviment feminista de la dècada de 1970 posà tot l'accent en la praxi i en la llibertat i va anar més enllà del llegat dels ideals dels moviments revolucionaris i d'emancipació moderns: polititzà certes dimensions que fins al moment es consideraven pertanyents a la vida privada, qüestionà la jerarquia i l'oposició binaria dels sexes, i pensà la diferència i la heterogeneïtat a tots els àmbits. Va ser una revolta creativa que va aspirar a respondre als esdeveniments i a donar lloc a noves formes de relació i de discurs sense, però, recórrer a cap "text sagrat", de manera que no hi havia tant una representació d’un model de societat futura, com una voluntat de posar-se en joc contínuament i de córrer el risc de l’acció.

 

«Més que no pas un moviment reivindicatiu, el feminisme fou una explosió de llibertat.»

 

Índex

Feminisme, una revolució sense model   3

Feminism, a Revolution without a Model   30

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5291