Skip to main content

Il paradosso della libertà

Elena LAURENZI
Milano: Mimesis Edizioni
2018
9788857544045

La relació amb la política recorre tota la filosofia i la bibliografia de María Zambrano. És ella mateixa qui declara que la seva joventut fou "la política", referint-se al seu compromís amb la República i la seva participació en la guerra civil. No va deixar de reflexionar al voltant de la política en el transcurs del seu llarg exili, ni tampoc després del seu retorn a Espanya. El volum segueix les etapes d'aquesta reflexió restituint un recorregut filosòfic marcat per l'actitud de pensar en el cor del temps propi. A nivell històric, reconstrueix les circumstàncies polítiques i la tradició de pensament amb què Zambrano no deixà de confrontar-se. A nivell teòric, se centra en algunes contribucions fonamentals que la seva obra ofereix a la discussió actual sobre la crisi i l'antinòmia de la política: la llibertat, la guerra, la persona, la comunitat, la utopia, la imaginació, la misericòrdia, el silenci, la diferència sexual. 

 

Índex

Presentazione   11

I. IL PARADOSSO DELLA LIBERTÀ

   1. Il paradosso della libertà. Quasi un'introduzione   17

II. LA POLITICA E LA VITA

   2. La politica oltre i suoi limiti   43

   3. Luci della memoria   59

   4. Nel cuore oscuro dell'Europa   81

III. LE PERSONE E LE COSE

   5. Organi del sentire   108

   6. Praxis della persona   129

IV. LE SFUMATURE DELLA DIFFERENZA

   7. Le sfumature della differenza   157

   8. L'altra metà del silenzio   199

   9. Quando un'amicizia fa la politica   215

Bibliografia   231

Indice dei nomi   245

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5167