Skip to main content

Home

Musas: Convocatòria d’articles sobre la COVID-19
S'accepten articles originals, revisió bibliogràfica i treballs de recerca des de la perspectiva històrica, ètica, social o antropològica. El termini per a l'enviament de propostes és el 15 de juny de 2021...
Lectora fa una crida d'articles per al número 28
Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Rostres i veus de dones de l'Edat de Plata", que es publicarà al número 28, corresponent a l’any 2022. Aquest dossier accepta articles que indaguin sobre el rol de ...
Expressions maghrébines fa una crida d'articles per al número 21.2
Expressions maghrébines fa una crida a contribucions per al dossier "Archiver le Maghreb", que es publicarà al número 21.2, corresponent a ...
Expressions Maghrébines fa una crida d'articles per al número 22.1
Expressions maghrébines fa una crida a contribucions per al dossier "Théories voyageuses féministes en territoires littéraires et artistiques maghrébins", que es publicarà al número 22.1, corresponent a l'estiu del 2023....