Assumpta Bailac

Invertir en la biblioteca, invertir en la igualtat d’oportunitats dels infants

Assumpta Bailac
Fundació Biblioteca Social


Crecer leyendo (2018). [Barcelona]: Produccions Mínimes. Disponible a: <https://fundacionbibliotecasocial.org/crecer-leyendo-per-una-biblioteca-inclusiva-des-de-la-infancia/>. [Consulta: 09/09/2019].


Crecer leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia és un documental que mostra com la biblioteca pública pot contribuir a millorar la situació dels infants.

Diferents informes senyalen la situació actual de la pobresa a Espanya i identifiquen el país com el tercer amb un nivell de pobresa més alt a Europa. I en aquest context, la pobresa infantil hi té una incidència central; un de cada tres infants és en risc d’exclusió, una exclusió que afecta els diferents àmbits de la seva vida i que té una gran incidència en el seu futur. Com bé expressa en el documental que ressenyem Felipe Campos, director de l’Associació Educativa Itaca, «els adults quan tenen una necessitat demanen, els infants no». 

El valor econòmic de la biblioteca pública: no és millor parlar de retorn social?

Assumpta Bailac
Gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona


Jervelund, Christian; Kjøller-Hansen, Anders Oskar; Steen-Knudsen, Jossi [et al.] (2015). The economic value of public libraries. [Copenhagen]: Danish Think Tank Libraries of the Future. Disponible a: http://fremtidensbiblioteker.dk/wp/wp-content/uploads/2014/07/Samle_fina.... [Consulta: 07/04/2016].


Des de ja fa uns anys s’han incrementat les iniciatives, especialment en diferents sectors de la cultura i també a les biblioteques, amb l’objecte d’identificar el retorn econòmic i social d’aquestes institucions.  

Libraries of the Future és un think tank danès, constituït l’any 2012 per trenta biblioteques, quatre associacions professionals i diverses institucions privades del país, que té per objectiu produir coneixement i analitzar de forma interdisciplinària el rol de futur de la biblioteca pública, generant debat tant en l’àmbit polític com professional i ciutadà.

Les biblioteques de futur o el futur de les biblioteques?

Assumpta Bailac
Biblioteques de Barcelona


Future Libraries Programme (2012). Museums, Libraries and Archives Council (MLA) and the Local Gouvernment Association (LGA). 27 June 2012. London: LGA. <http://www.local.gov.uk/web/guest/culture-tourism-and-sport/-/journal_content/56/10171/3510698/ARTICLE-TEMPLATE>. [Consulta: 11/07/2012]. 

"The future libraries Programme" és una nova iniciativa, promoguda per al MLA –el departament de museus, biblioteques i arxius del govern- i l' administració local anglesa, a través del Local Government Group, amb l' objectiu de proposar criteris i solucions imaginatives per abordar la necessitat de reduir les aportacions públiques locals a les biblioteques. No només s' ha buscat l'estalvi, el concepte clau de tot el procés ha estat "racionalitzar".

El Programa es construeix a partir d' una convocatòria per a projectes de "millora" municipals, estimulant la cooperació entre diferents entitats locals. Se'n presenten més de 50, amb la participació de més de 100 ajuntaments. D'aquests 50 se'n seleccionen 10. Els ajuts del Programa són de suport tècnic i econòmic a la formulació i implementació inicial dels projectes seleccionats.

Subscriure a RSS - Assumpta Bailac