Afegeix un nou comentari

Invertir en la biblioteca, invertir en la igualtat d’oportunitats dels infants

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Assumpta Bailac
Fundació Biblioteca Social


Crecer leyendo (2018). [Barcelona]: Produccions Mínimes. Disponible a: <https://fundacionbibliotecasocial.org/crecer-leyendo-per-una-biblioteca-inclusiva-des-de-la-infancia/>. [Consulta: 09/09/2019].


Crecer leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia és un documental que mostra com la biblioteca pública pot contribuir a millorar la situació dels infants.

Diferents informes senyalen la situació actual de la pobresa a Espanya i identifiquen el país com el tercer amb un nivell de pobresa més alt a Europa. I en aquest context, la pobresa infantil hi té una incidència central; un de cada tres infants és en risc d’exclusió, una exclusió que afecta els diferents àmbits de la seva vida i que té una gran incidència en el seu futur. Com bé expressa en el documental que ressenyem Felipe Campos, director de l’Associació Educativa Itaca, «els adults quan tenen una necessitat demanen, els infants no». 

La consciència d’aquesta situació va portar el Patronat de la Fundació Biblioteca Social a treballar en aquest àmbit en el seu Pla d’actuació 2018. L’any 2017, la Fundació va presentar un projecte a una convocatòria de la Fundación Naccari Ravà, l’objectiu del qual era elaborar un audiovisual sobre el rol de les biblioteques en la inclusió de la infància. L’ajut que ens van concedir va fer possible el documental.

El contingut es construeix a partir de l’opinió de nens i nenes, usuaris de diferents biblioteques públiques, i de les aportacions de professionals bibliotecaris i del tercer sector. Es tenen en consideració les experiències bibliotecàries guanyadores o finalistes en alguna de les edicions del Premi Biblioteca pública i compromís social d’aquests anys relacionades amb la infància. El documental té una mirada que va més enllà de la pobresa infantil i inclou conceptes d’inclusió més amplis. 

Els projectes de les biblioteques que s’inclouen en l’audiovisual són:

També s’incorpora l’experiència de la Biblioteca Josep Janés de l’Hospitalet de Llobregat que va quedar finalista en dues de les convocatòries del Premi.

En aquesta mirada inclusiva àmplia, cada projecte hi aporta àmbits d’actuació diferents, sempre orientats a la infància, que van des de l’acollida a immigrants a serveis en hospitals oncològics o psiquiàtrics, així com projectes orientats a la comprensió lectora des de la perspectiva d’afavorir la igualtat d’oportunitats. 

La visió més general, tant del treball de la biblioteca pública per a la inclusió com la importància del treball comunitari, la donen en el documental Glòria Pérez Salmerón, bibliotecària i presidenta de l’IFLA (2017-2019) i Felipe Campos, director de l’Associació Educativa Itaca, tots dos professionals patrons de la Fundació Biblioteca Social. 

El documental dura 19 minuts i té una versió resumida de 2,30 minuts, que permet a les biblioteques donar visibilitat a la seva contribució a la inclusió de la infància. 

El documental reflecteix molt bé dos valors que són centrals per a la Fundació Biblioteca Social. Un és la necessitat de treballar conjuntament biblioteca i tercer sector per aconseguir els objectius fixats, bibliotecaris i professionals del tercer sector són presents al Patronat i al Jurat del Premi. 

A la vegada, la Fundació dona molta importància al treball en xarxa amb la comunitat on està inserida cada una de les biblioteques. I aquest aspecte és molt present al documental. La biblioteca ha de ser part d’una xarxa comunitària i ha de plantejar el seu treball, i especialment els projectes d’inclusió, conjuntament amb la comunitat i els seus agents. Difícilment podrem contribuir a la millora de la igualtat d’oportunitats dels nostres infants sense compartir recursos i experiències. Hem de treballar de la mà, i en aliança, amb escoles, associacions, serveis socials, centres sanitaris i culturals, en definitiva en cooperació amb la comunitat.

Un dels aspectes que posen en evidència les opinions dels diferents professionals que participen en el documental és la importància de la continuïtat que han de tenir els projectes, la importància de la programació i d’una bona formulació de les actuacions previstes. Cal superar el concepte del treball amb iniciatives puntuals.

El documental ha tingut ja impacte, principalment en entitats del tercer sector. El maig del 2019 el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) va concedir a la Fundació el Premi RetinES, que valora una obra o un projecte audiovisual elaborat en benefici de l’acció socioeducativa. I el proper mes d’octubre el documental es presentarà també en el cicle DOCUGrama, a la seu de la Fundación Ideograma. 

«Crecer leyendo» ha tingut ja més de 2.000 visualitzacions. 

L’aposta per les polítiques a favor de la infància és la millor inversió de futur. La cohesió social i la comprensió lectora, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra les desigualtats són camps d’actuació de les biblioteques. La implicació dels professionals, bibliotecaris i del tercer sector, i el treball en cooperació, són imprescindibles.