Afegeix un nou comentari

Dues mirades sobre el llibre digital en espanyol: Libranda i Bookwire

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Raquel Gómez-Díaz
Grupo E-lectra
Universidad de Salamanca


Informe anual del libro digital: 2019 (2020). Barcelona: Libranda. 111 p. Disponible en: <https://libranda.com/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Anual-del-Libro-Digital-2019.pdf>. [Consulta: 05/06/2020].

Guerrero, Margarita; Celaya, Javier (2020). Informe Bookwire: 2020: evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América Latina. [Barcelona]: Bookwire; [Bilbao]: Dosdoce.com. 29 p. Disponible en: <https://www.dosdoce.com/wp-content/uploads/2020/04/INFORME-BOOKWIRE-2020.pdf>. [Consulta: 05/06/2020].


Com en els darrers anys, ja estan disponibles els informes sobre el llibre digital elaborats per Libranda i Bookwire en col·laboració amb Dosdoce.com.

Cada informe pertany a una sèrie, en ambdós casos són el cinquè, la qual cosa permet conèixer l’evolució del mercat del llibre digital en espanyol. Les diferències entre els dos es deuen a què la composició dels seus catàlegs és diferent, con també les seves polítiques de comercialització, que obeeixen a interessos diferents. Malgrat això, la seva anàlisi aporta una visió de conjunt que assenyala clarament que el mercat dels llibres digitals i audiollibres, en el cas del Bookwire, no para de créixer any rere any a Espanya i a l’Amèrica Llatina. 

A la següent taula, elaborada per Dosdoce.com i publicada en el seu post del 27 d’abril de 2020, es recull l’anàlisi comparativa que permet apreciar aquestes diferències. 


Font: Celaya, Javier (2020). «Análisis comparativo de los informes de Bookwire y Libranda sobre la evolución del mercado digital en España y América Latina». Dosdoce.com, 27 abril. 

Una de les diferències més significatives d’aquests informes, més enllà del nombre de segells editorials i de títols, és que en el cas de Bookwire s’inclou informació sobre els audiollibres, un sector en auge del qual l’informe de Libranda no aporta informació. Sobre aquest tipus de continguts assenyala un creixement del 600 % quant al seu valor econòmic, essent les plataformes de subscripció el canal de vendes prioritari (83 %).

Segons Libranda, el llibre digital en llengua espanyola segueix creixent respecte de l’any anterior un 12,5 % (un 5 % en el cas d’Espanya i un 2,5 % a la resta del món) mentre que per a Bookwire ha crescut un 33 %.

Cada àrea geogràfica té un percentatge de quota de mercat diferent. D’aquesta manera, Espanya aporta el 62 % segons l’informe de Libranda i un 51 % Bookwire; en aquesta diferència influeix el nombre de títols (90.000 en el cas de Libranda i 45.000 en el cas de Bookwire) que aporten els diferents segells editorials de cada plataforma. Per a ambdós informes, Mèxic juga un paper important en les vendes (un 13 % per a Libranda i un 18 % per a Bookwire).

Pel que fa als canals i models de negoci, Libranda revela que el major pes del mercat recau, un any més, en les plataformes internacionals (Amazon, Apple, Google, etc.) amb una quota del 78,9 %, pràcticament igual a la de l’any anterior, al que cal sumar un 11 % de les vendes en llibreries. És a dir, la venda unitària assoleix el 90 %, en canvi per a Bookwire és d’un 79 %, i segons aquest informe, les plataformes de subscripció porten ja dos anys consecutius generant prop del 18 % dels ingressos digitals a les editorials.

Quant a les biblioteques, mentre que per a Libranda la incidència de la venda de llicències per a biblioteques assoleix una quota del 4,3 % del mercat, per a Bookwire suposa el 3 %, però en aquest cas s’inclouen també els audiollibres i, com s’ha mencionat anteriorment, el creixement d’aquest tipus de contingut és considerable. 
 
Un altre dels temes d’interès és el preu dels llibres, que si bé és d’entre un 30 % i un 60 % més barat que els llibres en paper, cal tenir en compte que a Espanya el preu s’incrementa per l’IVA, que ha estat del 21 % fins l’abril de 2020, data en què es va aprovar la reducció al 4 %. Els preus oscil·len, i mentre que Libranda aporta les dades del preu sense IVA, Bookwire assenyala el preu final. 
 
Altres diferències que presenta l’informe de Libranda és que aporta informació pel que fa als autors i títols més venuts, com també informació relativa al percentatge de vendes per antiguitat de publicació i classificació temàtica, informació que no està recollida a Bookwire. 

Per la seva part, Bookwire inclou una infografia amb la radiografia del lector digital espanyol gràcies a les dades aportades per 24Symbols, Kobo, Leemur, Lektu, Nubico, Publica.la, Scribd, Storytel i Wattpad i on s’especifica informació sobre el gènere, edat, informació geogràfica d’Espanya i d’Amèrica, mesos amb més lectures, mitjana de lectures per any, dies preferits per a la cerca i la lectura, com també els horaris i els gèneres més llegits. Libranda només amb les dades aportades per Nubico fa una caracterització més senzilla amb dades com el gènere i edat dels lectors, localització geogràfica a Espanya, tipus de dispositiu (sense incloure el mòbil), sistema operatiu i mesos en què es va llegir més.

L’anàlisi detallada dels dos informes corrobora que el sector del llibre digital en espanyol està en un auge, però caldrà esperar l’any que ve per conèixer l’evolució en el consum digital de llibres i audiollibres donat que, sens cap mena de dubte, les circumstàncies dels darrers mesos per raó de la pandèmia mundial provocada per la COVID-19 està generant canvis significatius en els hàbits dels consumidors, la qual cosa caldrà estudiar amb deteniment per poder comprovar quin ha estat l’impacte d’aquesta situació en les vendes de llibres electrònics.

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament amb el Blog de l’Escola de Llibreria.