Afegeix un nou comentari

Repensant la formació dels bibliotecaris: una mirada a l’ALA

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Carme Fenoll Clarabuch
Directora de l’Àrea de Cultura i Comunitat 
Universitat Politècnica de Catalunya


Norlander, Rebecca Joy; Barchas-Lichtenstein, Jena (2021). Skills for 21st-Century librarians: learning objectives for library programming. [Chicago: American Library Association]. 16 p. Disponible a: <http://feedproxy.google.com/~r/Document-ButlletDelCobdc/~3/7U3lyJSVGcI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email>. [Consulta: 07/01/2022].


Quines habilitats ha de tenir un bibliotecari en l’actualitat? L’American Library Association (ALA) intenta respondre-hi amb la publicació d’un informe vinculat al programa NILPPA (National Impact of Library Public Programs Assessment). Aquest programa recopila dades de biblioteques dels Estats Units per entendre i documentar-ne les característiques, els públics, els resultats i el valor de la gestió pública. En un primer moment, va treballar en nou competències bàsiques, però gràcies a la tasca de 12 persones referents en el camp de les biblioteques i de l’educació bibliotecària, ara disposem d’un informe detallat que descriu les necessitats formatives dels professionals en actiu.
Les conclusions tenen utilitat tant a l’hora de la programació dels graus universitaris com de la formació continuada dels professionals.

El grup de treball va arribar, després d’un interessant exercici de visualització de Reptes i Oportunitats, a tres conclusions que podem extrapolar fàcilment a la nostra realitat més propera:

 1. La manca de programes oficials: existeixen oportunitats de formació especialitzada a curt termini, però pocs programes oficials que incloguin habilitats financeres, creativitat o matèries com les habilitats interpersonals
   
 2. El desajust d’objectius: els membres del grup de treball compartien la sensació que els programes de grau i els de formació continuada tenen objectius molt diferents. Mentre que els cursos de formació continuada tendeixen a cobrir la realitat del dia a dia a les biblioteques, els programes de grau se centren en els principis de la biblioteconomia.
   
 3. La pandèmia de Covid-19: que reforça la necessitat de formació en competències digitals, fent-les extensives a les nou grans àrees de partida de l’informe.

A continuació, l’informe deixa clar que el contingut que es proposa no és una llista exhaustiva i que no tots els treballadors de les biblioteques haurien de desenvolupar aquestes habilitats.

Els continguts que destaquen i sobre els quals s’ofereixen recursos de l’ALA, en cada un dels apartats, són els següents:

 • Coneixement de programes: per tal d’oferir, gestionar o avaluar els programes bibliotecaris, segons la funció.
   
 • Creativitat: per respondre als reptes amb innovació i flexibilitat.
   
 • Avaluació: ús d’estadística i d’eines qualitatives per mesurar l’impacte a la comunitat, incloses les més desafavorides i utilitzant-la per millorar la gestió dels programes.
   
 • Planificació d’esdeveniments: planificació, gestió i organització d’esdeveniments apropiats i accessibles per a diferents audiències.
   
 • Habilitats financeres: vinculades a la gestió pressupostària, el fundraising, la gestió financera de programes i la col·laboració amb agents externs.
   
 • Habilitats interpersonals: comunicació efectiva i adequada entre institucions col·laboradores i audiències, formació en mediació, consultoria i suport en els programes.
   
 • Coneixement de la comunitat i divulgació: comprensió de les comunitats mitjançant els programes amb les seves particularitats i interessos, assegurant l’accés a una àmplia varietat de programes per a tots els membres de la comunitat, especialment els més desafavorits.
   
 • Màrqueting: coneixement de les eines digitals i analògiques de comunicació i informació que assegurin que els programes arriben al seu públic potencial.
   
 • Habilitats organitzatives: per a una gestió més eficient i efectiva del temps en múltiples àmbits: individual, institucional i en col·laboració amb agents externs.

A banda d’oferir recursos digitals per a cada un d’aquests nou apartats, l’informe n’inclou un de molt interessant sobre recursos generals dins del marc de l’ALA. 

Les recomanacions que s’extreuen del document passen per: a) Avançar en la creació d'oportunitats de desenvolupament professional, amb un enfocament més específic a reforçar les habilitats interpersonals, la creativitat i la comprensió de la importància de fer intercanvis en el treball de la biblioteca; b) Explorar vies de formació addicionals a través d’altres institucions bibliotecàries i c) Buscar l'adhesió dels programes de grau bibliotecaris acreditats a través de les següents estratègies: fer una enquesta als graduats recents sobre el seu nivell de preparació per als seus llocs de treball; compartir informació i organitzar trobades a les comunitats de pràctiques i publicar en revistes que llegeix el professorat de la biblioteca; apostar per la programació pública com a aspecte fonamental de la biblioteconomia; i establir relacions amb els acreditats.

Les autores de l’informe també faciliten el contrast dels resultats amb 40 professionals en actiu que van respondre la seva enquesta.

Alguns dels comentaris d’aquests treballadors són:

Els bibliotecaris necessiten formació sobre el seu benestar i com mantenir la seva feina sense toxicitat i pressions. Més intel·ligència emocional, comunicació no violenta i mindfulness. 

Totes aquestes competències són clau per a una programació reexida encara que la majoria s'adquireixen en el lloc de treball en lloc d'una formació formal. La creativitat i la resolució de problemes són difícils d'ensenyar formalment. Aquests es poden abordar millor mitjançant la mentoria/aprenentatge.

La implicació de la comunitat en la creació/planificació del programa pot ser tan important com el coneixement de la comunitat. Sens dubte, hauria de substituir el coneixement del contingut, almenys en biblioteques públiques.

Es tracta d’un informe de caràcter innovador, pràctic, farcit de recursos adequats per a tot tipus de professionals de les biblioteques, adaptat als moments de pandèmia i que s’allunya de discursos complaents per posar en evidència unes mancances formatives urgents.