Models de negoci en el món de l’edició electrònica, un manual de supervivència

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Lluís Agustí
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

Rojas, María Jesús; Yuste, Elisa; Vázquez, José Antonio; Celaya, Javier (2014). Nuevos modelos de negocios en la era digital: un estudio elaborado por Dosdoce.com para CEDRO con motivo del lanzamiento de su plataforma Conlicencia.com. [Madrid]: Dosdoce: CEDRO. 93 p. ISBN 9788494229589. Disponible en format PDF, ePub i Mobi a: <http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3924/nuevos-modelos-de-negocio-....

A finals dels anys 90, dos humoristes nord-americans, Joshua Piven i David Borgenicht, van publicar The Worst-Case Scenario Survival Handbook1, un llibret d'humor on s'explicava amb detalls com enfrontar-se davant de situacions extremes i desesperades: com sobreviure si el paracaigudes no s'obria, com caminar sobre el sostre d'un tren en marxa o de quina manera calia caure des d'un pont en un riu, com escapar de l'atac d'un tauró o d'un estol d'abelles assassines... Aquest primer llibre va inaugurar un subgènere d'humor sota el títol genèric de Worst-case scenarios, els següents títols del qual es derivaven en tots els escenaris possibles: a l'escola, de vacances, en casaments, de viatge o a l'hora de lligar i practicar sexe. En poc més d'una dècada s'havien venut més de 10 milions d'exemplars.

Encara no s'ha publicat però el Worst-case scenario dedicat al món de l'edició i això que, fora ja de bromes, l'escenari per als professionals del llibre s'ha complicat i força en els últims anys: canvi de model en el suport de lectura –amb un clar desplaçament de l'imprès cap al digital–; crisi de consum amb una caiguda de vendes i de facturació, i un percentatge de retorns de llibreries mai vistos; reducció de les despeses per adquisicions en biblioteques en ocasions fins a 0; pirateria digital; socialització de llibres en l'ensenyament escolar; aparició en el comerç minorista de gegants tecnològics però nans tributaris2 que semblen clarament practicar el dumping; tancament de llibreries generalistes històriques; qüestionament o desaparició d'alguna de les baules tradicionals de la cadena de valor del llibre...

I en aquest desplaçament inexorable del món imprès cap al món digital, ens trobem que a Internet a l'usuari se'l va acostumar al "tot gratis" i ara resulta difícil convèncer-lo que d'avui per demà cal que comenci a pagar per tot, i ja és sabut que la publicitat no resulta en cap cas suficient... tot plegat, el paracaigudes que no s'obre.

Davant d'aquest laberint incendiat, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)3 va encarregar un full de ruta, una mena de manual de supervivència, per a ús de professionals del llibre, especialment electrònic: autors, agents, editors, llibreters i bibliotecaris. I ho va fer al conegut portal Dosdoce.com4, especialista en l'anàlisi de l'ús de les noves tecnologies en el món del llibre; es pretenia disposar d'un estudi que mostrés els models de negocis en l'edició electrònica a partir de la descripció d'on som, quines són les tecnologies i els models de pagament i de negocis possibles, quines són les tendències en els models de pagament i, en definitiva, quines han estat les pràctiques internacionals d'èxit i quines no, amb una atenció especial a les experiències espanyoles.

"El objetivo de este estudio es mostrar a los profesionales del mundo del libro –ya sean editores, agentes, autores, libreros o bibliotecarios– un amplio análisis sobre los modelos de negocio existentes en Internet para que puedan determinar las oportunidades de negocio y los beneficios derivados de cada uno de ellos."

El treball final realitzat per l'equip de Dosdoce.com format per Javier Celaya, María Jesús Rojas, Elisa Yuste i José Antonio Vázquez es va presentar en el marc de la 32a fira del LIBER, amb ocasió del llançament de la iniciativa Conlicencia5: la plataforma de venda en línia de llicències de pagament per a ús de continguts de llibres,revistes i diaris en espanyol i en altres llengües desenvolupada per CEDRO.

L'estudi s'articula de manera esquemàtica en tres parts: una primera on són descrits els sistemes de pagament i venda actualment en ús a Internet; en segon lloc i destacat, una descripció dels nous models negoci possibles i en experimentació, quines són les tendències, els àmbits i els resultats internacionals i espanyols; i finalment, una tercera part que a mode de reflexions i conclusions profunditza sobre la importància medul·lar del comerç electrònic per al coneixement dels usuaris i clients en l'adaptació dels productes i serveis oferts.

Ela autors són del parer que en el món de l'edició –cada cop inexorablement més electrònica– del coneixement del client a través d'aquestes eines en dependrà directament la rendibilitat i la viabilitat de les empreses. El consumidor era passiu, passa a opinar i finalment fins i tot a produir contingut.

Relacionem aquí de manera esquemàtica els models presentats, però emplacem a la lectura de la totalitat de l'estudi o de la part que interessi. De cada model de negoci se n'explica l‘origen, les pràctiques en altres àmbits (principalment en el cinema, la música i els videojocs; encara que sovint s'insisteix que no és el mateix el consum de llibres que de vídeos o de música, el ritme és diferent.), s'hi consignen les primeres experiències en el món de les publicacions periòdiques i el llibre, algunes conclusions del model amb resultats, avantatges i possibilitats.

1 Models de negoci a Internet
Micropagaments - contingut fraccionat
Pagament per Consum: streaming i pay per view
Subscripció
"Membresia"
Freemium-Premium
Per publicitat inserida
Accés obert
P2P - MOOCs

2 Nous models: entre l'experimentació i la racionalització
"Paga el que vulguis"
Bundle
Crowdfunding
Gamificació

Venda directa
Autoedició
Préstec de continguts digitals en biblioteques

3 On som? El comerç electrònic i l'evolució dels models de pagament
De la botiga (retail) al mòbil
Big Data. La clau dels models de negoci digitals
Del "tot gratis" a la diversificació: cap a un model de convergència
El consumidor actiu: prosumidor i UGC (Contingut generat pels usuaris)

Si bé, com s'ha dit més amunt, el públic destinatari de l'informe és ampli, el contingut però és especialment interessant per a les empreses. A qui bàsicament es dirigeix l'estudi és als editors, als productors de continguts culturals, als distribuïdors i les plataformes dels llibres electrònics per tal de trobar solucions econòmicament viables als seus negocis. Els consumidors –particulars i biblioteques, sobretot– entendran millor des de l'altra costat totes les hesitacions dels proveïdors, la varietat de models, fins i tot de preus... estem trepitjant territoris sovint desconeguts6.

Tot plegat és un estudi amè, sempre il·lustratiu i ple d'exemples pràctics alguns de coneguts i d'altres menys evidents que ajuden a ordenar les idees, i fan una mena de topografia entenedora de l'horitzó del mercat electrònic dels llibres, les revistes i tota mena de continguts culturals, dels beneficis i els inconvenient. Atenció però, els autors mai pontifiquen ni donen la fórmula magistral, de fet afirmen que cap de les fórmules descrites no poden servir per a tothom igual (ni per als productors, ni per als distribuïdors, ni tampoc per als consumidors), però sí donen pistes sobre quines poden ser viables i sobretot insisteixen en suggerir l'ús combinat de més d'una i d'acceptar la proba i error necessària en totes les novetats siguin les que siguin.

Una lectura aclaridora, molt recomanable!


1. Piven, Joshua; Borgenicht, David. The Worst-Case Scenario Survival Handbook (Chronicle Books, 1999). Es van fer traduccions al català i castellà que no van tenir ni l'èxit ni les seqüeles que van tenir en anglès: Manual de supervivència en situacions extremes (Edicions 62, 2001) i Manual de supervivencia en situaciones extremas (Salamandra, 2001).
2. Sérvulo González, Jesús (2012). "Gigantes tecnológicos, enanos tributarios". El País, 23 de noviembre de 2012. Disponible a: <http://economia.elpais.com/economia/2012/11/23/actualidad/1353702423_564230.html>.
3. <http://www.cedro.org/>
4. D'altres estudis interessants són consultables a: <http://www.dosdoce.com/>
5. Per a més informació: <https://www.conlicencia.com/>
6. Un estudi sobre el model francès d'edició electrònica ja s'havia comentat en aquest mateix blog: Agustí, Lluís. "L'edició digital a França: un negoci en procés de definició". Blok de BiD. (25/06/2014). <http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/ledicio-digital-franca-un-negoci-en-proces-de-definicio>.